Now showing items 1-20 of 267

 • Zabezpečená archivace dat s využitím cloudového výpočtu 

  Šulič, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá podrobnou anlýzou možností realizácie privátneho cloudu a zabezpečenej archvácie dát na dlhé obdobie prostredníctvom nástrojov s otvoreným zdrojovým kódom. Popisuje jednotlivé štandardy a ...
 • Monitorovací sonda síťové komunikace 

  Klečka, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou jednodeskových počítačů, které využívají systém Linux jako operační systém. Dále jsou zkoumaný jednotlivé NIDS systémy a jejich vlastnosti za účelem výběru vhodného kandidáta pro jednodeskový ...
 • Management polygonu energetické přenosové soustavy 

  Bohačík, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření ovládacího rozhraní pro polygon simulující datovou část rozvodné sítě České republiky, kde je komunikace mezi jednotlivými rozvodnami realizována protokolem IEC 60870-5-104. Teoretická ...
 • Virtualizace energetické infrastruktury 

  Hraboš, Šimon
  Táto práca popisuje proces virtualizácie, virtualizačné nástroje a automatizáciu virtualizácie. Práca sa ďalej venuje popisu energetickej infraštruktúry, KYPO cyber range platformy a protokolu DLMS/COSEM využívaného v ...
 • Umělá inteligence pro klasifikaci aplikačních služeb v síťové komunikaci 

  Jelínek, Michael
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného algoritmu ke klasifikaci vybraných služeb síťového provozu a jeho implementaci. Teoretická část popisuje dostupné klasifikační přístupy společně s používanými algoritmy a vybrané ...
 • Segmentace obrazových dat využitím hlubokých neuronových sítí 

  Hrdý, Martin
  Cílem této diplomové práce je seznámit se a nastudovat teorii současných segmentačních metod, které používají hluboké učení. Na základě teoretických znalostí bude navržena a vytvořena segmentační neuronová síť, která bude ...
 • Implementace zabezpečení do DLMS protokolu 

  Kohout, David
  Práce se zaměřuje na problematiku zabezpečení pro chytré elektroměry podle specifikace DLMS Security Suite. Kromě využití standardu je v práci popsaná problematika adresování, jako jsou klientské a serverové adresy, včetně ...
 • Software hlášení bezpečnostních incidentů v GPON síti 

  Kupka, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh možnosti hlášení bezpečnostních událostí z GPON sítí. Teoretická část představuje principy GPON a poskytuje úvod do problematiky bezpečnostních incidentů. Praktická část je zaměřena na výběr ...
 • Vliv samonosného optického kabelu na mechaniku venkovního vedení VN 

  Nedoma, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu dodatečné montáže samonosného dielektrického kabelu (SDOK) na stávající linku venkovního vedení VN. Tento typ optického kabelu je prostředkem budoucího posílení komunikační ...
 • Využití technologie studené kinetické depozice na materiálech používaných v elektrotechnice 

  Sámel, Maroš
  Účelom tejto diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou studenej kinetickej depozície (cold spray), pochopenie a porozumenie princípu fungovania tejto metódy, následné vyhodnotenie výhod a nevýhod oproti konvenčným ...
 • Analogové elektronické emulátory obvodů neceločíselného řádu 

  Kubát, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou obvodů neceločíselných řádů. V první části je pojednáno o této problematice, dále byly uvedeny jednotlivé metody návrhů a typy obvodů, které lze v praxi využít. Následující kapitola ...
 • Autonomní a dispečerské řízení distribuovaných zdrojů v distribuční síti VN 

  Dvořáček, Jiří
  Práce se zaměřuje na zhodnocení možností řízení decentrálních výroben na úrovni vysokého napětí. První část práce zahrnuje rozbor distribuční soustavy a rozbor možností autonomního řízení a dispečerského řízení dle RfG, ...
 • Rozšířená realita pro Průmysl 4.0 

  Kruták, Tomáš
  Náplní této diplomové práce, je seznámit se s možnostmi a principy virtuální a rozšířené reality, zejména ve vztahu pro použití v továrnách Průmyslu 4.0. Seznámit s optickými lokalizačními systémy VICON a OptiTrack. Dále ...
 • Předpokládaná opatření v sítí VN pro naplnění závěrů NAP SG v oblasti OZE a elektromobility 

  Navrátil, Stanislav
  Cílem této práce je seznámení s problematikou implementace OZE a elektromobility v souvislosti s rozvojem distribučních sítí vysokého napětí. Práce zpracovává nejdříve teoretické poznatky z této oblasti a následně je ...
 • Návrh optovláknového tepelného senzoru pro detekce narušení obranného perimetru 

  Zámečník, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření teploty prostředí pomocí jednovidového optického vlákna, použitého jako senzor teploty. Práce popisuje základní poznatky o polarizovaném světle, jeho šíření v optickém ...
 • Návrh optického systému LED svítidla 

  Oravčok, Ján
  Prvou časťou práce je rešerš, ktorá sa zaoberá elektrickými svietidlami a predovšetkým ich svetelno-činnými časťami. Následne je popísaná problematika konkrétneho svietidla, ktoré sa používa pri kontrole povrchovej štruktúry ...
 • Elektromagnetická kompatibilita výzbrojí tramvajových vozidel 

  Gavshin, Ruslan
  Tato diplomová je věnována problematice EMC tramvajových vozidel a trakčního systému. V první kapitole vymezeny problematiky, kterými se následně zabývá diplomová práce. Další kapitola uvádí cíle práce. Následné kapitoly ...
 • Výzkum nových parametrů online písma u dětí s grafomotorickými obtížemi 

  Gavenčiak, Michal
  V České republice doposud neexistují objektivní metody pro diagnostiku grafomotorických potíží u dětí. Probíhající výzkumy používají moderních digitizérů pro zachycení procesu psaní a následné ...
 • Systémy pro určení rytmických struktur v hudebních nahrávkách 

  Staňková, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá systémy pro detekci rytmických struktur hudebních nahrávek. Obor získávání informací z hudby (MIR) umožňuje zkoumat harmonické a tonální vlastnosti hudby, rytmus, tempo apod., a využívá se v ...
 • Extrakce parametrů pro výzkum interpretačního výkonu 

  Laborová, Anna
  Rozdílné interpretace stejné skladby se mohou mezi sebou zásadně lišit. Nejen skladatel a noty definují posluchačův hudební zážitek, ale i charakteristická interpretace je integrální částí hudebního díla. Pro objektivní ...