Show simple item record

Use of cold kinetic deposition technology on materials used in electrical engineering

dc.contributor.advisorBinar, Tomášsk
dc.contributor.authorSámel, Marošsk
dc.date.accessioned2021-06-09T08:57:03Z
dc.date.available2021-06-09T08:57:03Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationSÁMEL, M. Využití technologie studené kinetické depozice na materiálech používaných v elektrotechnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other134503cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/196998
dc.description.abstractÚčelom tejto diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou studenej kinetickej depozície (cold spray), pochopenie a porozumenie princípu fungovania tejto metódy, následné vyhodnotenie výhod a nevýhod oproti konvenčným tepelným metódam, jednoduché zhrnutie aplikácií cold sprayu vzhľadom na rôzne materiály. Nasleduje zhrnutie vlastností a využitia často aplikovaných kovov v elektrotechnike, hliníku a medi, popis korózie kovov a porozumenie diagnostickej metódy akustickej emisie. V praktickej časti bola vytvorená vzorka s nánosom medeného povlaku, metódou cold spray, na hliníkovom substráte. Následne bola táto vzorka rozdelená pre korózne testy, kedy boli rozdelené vzorky vystavené koróznemu prostrediu pre rôzne doby expozície. Rozsah koróznej degradácie vzoriek bol vyhodnotený pomocou akustickej emisie a metalografického rozboru pre korózne zaťažené vzorky po dobu 100, 200 a 300 hodín. Na záver bol vytvorený ilustračný návrh aplikácie technológie cold spray.sk
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to get a better understanding of cold kinetic deposition (cold spray), principles of functioning of this method followed by an evaluation of advantages and disadvantages of cold spray and its comparison to conventional thermal methods and a simple summary of the practical use of cold spray with respect to different materials. Next there is a summary of the properties and uses of frequently applied metals in electrical engineering, aluminium and copper, description of metal corrosion and an understanding of the diagnostic method of acoustic emission. In the practical part, a sample with copper cold spray coating on aluminium substrate was created. Following, this sample was split for corrosion tests, where the split samples were exposed to a corrosive environment for different times of exposure. The extent of corrosion degradation of the samples was evaluated by acoustic emission and metallographic analysis for corrosion-loaded samples for 100, 200 and 300 hours. In the end, an illustrative design of the application of the cold spray technology was created.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStudená kinetická depozícia (cold spray)sk
dc.subjectpovlaksk
dc.subjectsubstrátsk
dc.subjectkoróziask
dc.subjecthliníksk
dc.subjectmeďsk
dc.subjectakustická emisiask
dc.subjectmetalografia.sk
dc.subjectCold kinetic deposition (cold spray)en
dc.subjectcoatingen
dc.subjectsubstrateen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectaluminiumen
dc.subjectcopperen
dc.subjectacoustic emissionen
dc.subjectmetallography.en
dc.titleVyužití technologie studené kinetické depozice na materiálech používaných v elektrotechnicesk
dc.title.alternativeUse of cold kinetic deposition technology on materials used in electrical engineeringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-08cs
dcterms.modified2021-06-08-12:22:15cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134503en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.09 10:57:02en
sync.item.modts2021.06.09 08:13:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZimáková, Janask
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen)cs
but.defenceNa jaké mechanické vlastnosti má koroze vliv? Vyjmenujte metody, kterými by se daly tyto vlastnosti zkoumat. Jaké levnější materiály pro metodu cold spray byste doporučil? Jak vzniká akustická emise? Jaké byly použité snímače pro její snímání? Jaká je odolnost nově naneseného materiálu na stykači vůči elektrickému oblouku? Jaký program jste použil pro vyhodnocení akustické emise? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnická výroba a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record