Show simple item record

Mechanical properties of materials for 3D printing

dc.contributor.advisorVyroubal, Petrcs
dc.contributor.authorJaniš, Adamcs
dc.date.accessioned2021-06-09T08:57:03Z
dc.date.available2021-06-09T08:57:03Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationJANIŠ, A. Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other134516cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197000
dc.description.abstractTato práce se ve stručnosti zabývá popisem technologie 3D tisku metodou FDM, která funguje na principu nanášení vrstev roztavených termoplastů a jejich následného ochlazení a ztuhnutí. Tato jedinečná struktura poté vykazuje silnou anizotropii mechanických vlastností a kvůli tomu je jejich testování i nastavení tisku velmi důležité. Tahové zkoušky plastových materiálů včetně ukazatelů mechanických vlastností jsou v této práci popsány podle norem ČSN EN ISO. V praktické části je uveden koncept zařízení schopného vykonávat tyto zkoušky. V blokovém diagramu jsou znázorněny funkční prvky a jejich propojení a dále je popsána konstrukční část zařízení. Dopodrobna je popsán průběh zkoušky a následné zpracování dat. Na závěr je uvedena potřebná výrobní dokumentace.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the description of 3D printing technologies using the FDM method, which uses deposition of molten thermoplastics and their subsequent cooling and solidification layer by layer. This unique structure then shows a strong anisotropy of mechanical properties and, as a result, their testing and print settings are very important. Tensile testing of plastic materials, including indicators of mechanical properties, are described in this thesis according to ČSN EN ISO standard. The practical part presents the concept of a device capable of performing these tests. The block diagram indicates the functional elements and the connections among them. Tensile strength test is described together with results processing. Necessary product documentation is also included.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectfilamentycs
dc.subjecttahové zkouškycs
dc.subjectzkušební tělesacs
dc.subjectkoncept zařízení na tahové zkouškycs
dc.subject3D printingen
dc.subjectFDMen
dc.subjectfilamentsen
dc.subjecttensile testingen
dc.subjecttest specimensen
dc.subjectconcept of tensile testing deviceen
dc.titleMechanické vlastnosti materiálů pro 3D tiskcs
dc.title.alternativeMechanical properties of materials for 3D printingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-08cs
dcterms.modified2021-06-08-11:27:42cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134516en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.09 10:57:03en
sync.item.modts2021.06.09 08:16:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaxa, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Helena Polsterová, CSc. (člen) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise. Otázky komise k obhajobě: 1.Jaký je rozdíl mezi elastickým a mezním napětím? 2.Jaká je přesnost použitého tenzometru? 3.Měřené tělesa byla připravena dle normy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnická výroba a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record