Show simple item record

Proposal of Changes in Supplier's Rating

dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorHudcová, Annacs
dc.date.accessioned2021-06-10T22:57:35Z
dc.date.available2021-06-11cs
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHUDCOVÁ, A. Návrhy změn metodiky hodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111745cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197090
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na hodnocení dodavatelů vybrané firmy. Teoretická část se věnuje kvalitě, nástrojům kvality, managementu jakosti a základním poznatkům v oblasti dodavatelů. Praktická část se zabývá analýzou současného stavu společnosti, nalézání možných problémů v oblasti hodnocení dodavatelů. Závěr a výsledky diplomové práce jsou zaměřeny na návrhy možných změn či ulehčení a zlepšení hodnocení dodavatelů ve firmě.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is about supplier’s evaluation for company which I chosen. The theoretical part deals with quality, instruments of quality, management of quality and is about the basic information about the suppliers. The practical part analyzes actual status of company in supplier rating. The conclusion and results of this diploma thesis are focused on proposal possible changes and are focused on relief and for improvement the supplier rating in company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectKvalitacs
dc.subjectmanagement kvalitycs
dc.subjectnormy ISOcs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectdodavatelécs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.subjectQualityen
dc.subjectmanagement of qualityen
dc.subjectISO normsen
dc.subjectpurchaseen
dc.subjectSWOT analyzeen
dc.subjectsuppliersen
dc.subjectsupplier’s evaluationen
dc.titleNávrhy změn metodiky hodnocení dodavatelůcs
dc.title.alternativeProposal of Changes in Supplier's Ratingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:23cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111745en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:17:48en
sync.item.modts2021.11.12 13:45:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeAmbrož, Filipcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - nejsou Ing. Marek Mihalisko, Ph.D.: Doporučujete spolupráci s dodavatelem kategorie C? Dala byste dodavateli příležitost k nápravě před vypovězením spolupráce? Existuje nějaké mezní kriterium pro vypovězení spolupráce? - B doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: Jak byla určena tolerance doby dodávky +/- 3 dny? Kdo jsou klíčoví zákazníci firmy? - B Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D.: V čem jste zlepšila současnou metodiku hodnocení dodavatelů? - Bcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record