Show simple item record

The aplication of Competitive inteligence in small company

dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorVybíral, Pavelcs
dc.date.accessioned2021-06-10T22:57:35Z
dc.date.available2021-06-11cs
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVYBÍRAL, P. Využití Competitive inteligence v malé firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112114cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197092
dc.description.abstractAbstrakt Diplomová práce se zabývá využitím CompetitiveIntelligence v malé firmě. Cílem práce je na základě důkladné analýzy konkurence zjistit největšího konkurenta a predikci možných dalších kroků tohoto konkurenta. V první části práce je představena firma, její konkurenti a jsou rozebrány teoretické poznatky. V druhé části se analyzujevybraný konkurent společnosti a hledají se možné další kroky největšího konkurenta. Třetí část obsahuje návrhy a doporučení na využití poznatků Competitive Intelligence v malé firmě.cs
dc.description.abstractThediploma thesis dealswiththe use of Competitive Intelligence in a small company. Theaimofthe thesis is to findout by the rigorous analysis of competition the biggest competitor and the prediction of possible further steps of this competitor. Thefirst part ofthe thesis introdukces the company, its competitors and the theoretical knowledge is analyzed. The second part analyzes the selected competitor of thecompany and looks for possible further steps of the biggestcompetitor. Thethird part contains suggestions and recommendations for using Competitive Intelligence in small company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectKlíčová slova Competitive Intelligencecs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectkonkurenční prostředícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmetodacs
dc.subjectkonkurenční výhoda.cs
dc.subjectKeywords Competitive Intelligenceen
dc.subjectCompetitionen
dc.subjectCompetitive Environmenten
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectMethoden
dc.subjectCompetitive advantage.en
dc.titleVyužití Competitive inteligence v malé firměcs
dc.title.alternativeThe aplication of Competitive inteligence in small companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:31cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112114en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:22:43en
sync.item.modts2021.11.12 13:51:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRompotl, Jaroslavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno Ing. Novák - Proč v práci v některých kapitolách používáte v tak velkém měřítku pouze jeden zdroj, literaturu pana doc. Bartese? - odpovězeno Ing. Novák - Jak jste sestavil SWOT analýzu vámi vybraného podniku? - odpovězeno doc. Myšková - Upřesněte, které procesy CI jste navrhl pro vybranou firmu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record