Recent Submissions

 • Konstrukce přípravku pro analýzu ventilů hydraulického tlumiče 

  Čupr, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přípravku pro samostatnou analýzu ventilů hydraulického tlumiče. Cílem je sestrojit zařízení, do kterého bude možné ventily upnout a následně je vystavit tlakové zátěži ...
 • Konstrukční návrh krytu kamery do průmyslového prostředí 

  Knoth, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem kamerového krytu do průmyslového prostředí. Na rozdíl od řešení dostupných na trhu je zde navržený kryt uzpůsobený specifické měřičské aplikaci, která kromě běžných ...
 • Přehled konstrukcí třecího variátoru 

  Fryčar, Michal
  Třecí variátory se v průmyslu využívají především pro jejich schopnost za chodu stroje plynule měnit převodový poměr otáček motoru k výstupnímu zařízení. V této práci bylo popsáno šest typů konstrukcí (užívajících řemen, ...
 • Plazmonicky aktivní nanostruktury pro optické filtrování 

  Idesová, Beáta
  Tato bakalářská práce se zabývá barevnými optickými filtry tvořenými plazmonicky aktivními nanostrukturami a zkoumá parametry, jimiž je možné spektrální propustnost takovýchto filtrů ovlivňovat. Pomocí elektronové litografie ...
 • Zařízení na sváření filamentu pro 3D tisk 

  Roden, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá svářením filamentů do 3D tiskáren. Při tisku často zbývá část filamentu, pro kterou už není využití díky její malé délce. V této práci je řešena konstrukce zařízení ke spojování těchto zbytků ...
 • Konstrukce setrvačníkových akumulátorů 

  Hanáček, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci setrvačníkových akumulátorů. Cílem práce je předložit přehled současných typů konstrukcí jednotlivých součástí těchto akumulátorů. Jednotlivé kapitoly se věnují rotoru, ložiskám, ...
 • Využití agromateriálů pro vytápění rodinných domů 

  Kudová, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na energetické využití biomasy, a to především srovnání dřevních a senných pelet. První, rešeršní část se věnuje vlastnostem paliv, kotlům na tuhá paliva a související legislativou. Druhá část ...
 • Vodík vs. elektřina - porovnání energetické náročnosti pohonů pro EV vozidla 

  Šándor, Kristián
  Téma znižovania emisií a zvyšovanie podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov je v roku 2021 veľmi aktuálna téma. Aj preto ma zaujalo spracovať túto bakalársku prácu s cieľom porovnať a kriticky zhodnotiť energetickú ...
 • Box pro 3D tiskárnu 

  Vícha, Daniel
  Tato bakalářská práce se skládá ze čtyř hlavních částí. První část se zabývá metodami 3D tisku, a především metodou FDM, pro kterou je následně navrhován box. V druhé části jsou zmíněny vhodné podmínky 3D tisku, které jsou ...
 • Návrh sprejové kolony pro zachycení CO2 

  Veselý, Filip
  Tato práce se zabývá způsoby, jakými lze zachytit CO2 vznikající v energetice a průmyslových závodech a omezit tím jeho koncentraci v atmosféře. Práce se věnuje především technologii čištění spalin po spalování pomocí ...
 • Vstřikovací systémy raketových motorů 

  Vrbica, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí trysek raketového motoru na kapalné látky. Teoretická část popisuje dělení do skupin a princip funkce raketových trysek. Následující rešeršní část detailně rozebírá nejčastěji ...
 • Účinnost filtrace ultrajemných částic běžně dostupných materiálů 

  Kudláčová, Martina
  V súvislosti s vypuknutím pandémie ochorenia COVID19 nastal globálny nedostatok osobných ochranných prostriedkov dýchacích ciest proti ultrajemným časticiam. Široká verejnosť bola nútená siahnuť po alternatíve a na osobnú ...
 • Carbon Capture Storage/Utilization 

  Šuráň, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je rešerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen především na technologie spojené se spalováním ...
 • Optimalizace návrhu zobrazovacího spektrometru s transmisní mřížkou 

  Kleštinec, Róbert
  Táto práca sa zameriava na optimalizáciu návrhu optického zobrazovacieho spektrometru s transmisnou difrakčnou mriežkou určeného na spektrometriu laserom budeného plazmatu. V teoretickej časti popisuje spektrometriu a ...
 • Ověření predikce metabolismu na základě vykonávané činnosti 

  Kopecký, David
  Metabolická aktivita či obecně energetický výdej je v dnešní době velmi často skloňovaným pojmem v souvislosti se zdravým životním stylem, avšak rychlost metabolismu lze také použít jako poměrně přesný indikátor fyzické ...
 • Roušky a respirátory jako ochrana před viry a bakteriemi 

  Varga, Michal
  Pandémia spôsobená vírusom SARS-CoV-2 priniesla zvýšenie pozornosti zameranej na rúška a respirátory, keď vznikali otázky o ich filtračnej účinnosti a ovplyvňujúcich parametroch ako vlhkosť, doba používania, správnosť ...
 • Optická levitace dielektrických objektů v externím elektrickém poli 

  Zemánková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá optickou levitací dielektrické mikročástice ve vakuu a jejím vychylováním vnějším elektrickým polem. V teoretické části je matematicky popsán laserový svazek, ve kterém se stabilně zachytává ...
 • Návrh pedálové soustavy pro závodní Pneumobil s využitím topologické optimalizace 

  Pchálek, Václav
  Tato práce řeší návrh pedálové soustavy závodního pneumobilu s cílem zvýšení její tuhosti a snížení její hmotnosti. Na základě rešerše byla upravena kinematika pedálu pro přesnější určení pedálového poměru. K dosažení cílů ...
 • Konstrukce kamerového pojezdu pro natáčení časosběrných záběrů se zaměřením na objekt 

  Koupil, Michael
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací kamerového pojezdu za použití 3D tiskárny a platformy arduino. V teoretické části práce byla provedena analýza aktuálně užívaných typů kamerových pojezdů, na ...
 • Tuhá alternativní paliva 

  Exnerová, Anežka
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickým využitím odpadu se zaměřením na tuhá alternativní paliva. Cílem první části je popsat, co tuhá alternativní paliva jsou, jaké jsou jejich vlastnosti a složení. Z tohoto hlediska ...

View more