Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výroby čepu 

    Blažek, Matěj
    Bakalářská práce je zaměřena na výrobu rotačního spojovacího čepu, vyráběného z oceli 11 320-5R. Součást je vzhledem k sériovosti 500 000 ks rok-1 vyráběna objemovým tvářením za studena. Konkrétně se jedná o pěchování a ...