Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti "shaker" plošným tvářením za studena 

    Pekař, Pavel
    Práce se zabývá návrhem technologie výroby výtažku z korozivzdorného hlubokotažného ocelového plechu 0,3 mm jakosti 17 240. Na základě literární studie problematiky stříhání a hlubokého tažení bylo navrženo stříhání a ...