Now showing items 1-1 of 1

  • 2D digitální holografie v blízkém poli 

    Klok, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním studiem rozložení fáze interferenčních struktur povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí aperturního rastrovacího mikroskopu (a-SNOM) v blízkém poli. Změřené interferenční ...