Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace experimentální sestavy pro optickou spektroskopii 

    Hrabina, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a popisem aplikace, která umožnila plnou automatizaci experimentální sestavy pro spektrální mapování s využitím konfokální optické mikroskopie. Je zde prezentována komunikace se všemi ...