Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava nových 2D materiálů 

    David, Jiří
    Tato práce se věnuje hledání experimentálních podmínek vhodných pro přípravu silicenu, vícevrstvého silicenu a fosforenu v UHV prostředí. Struktura a morfologie připravených materiálů byla analyzována pomocí metod LEED a ...