Now showing items 1-1 of 1

  • Výukový model balancující plošiny 

    Lička, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výukového modelu balancující plošiny se 3 stupni volnosti. Pomocí kamery ve spodní části se získává pozice míčku, ze které jsou počítány kroky pro krokové motory. V rešeršní části ...