Now showing items 1-1 of 1

  • Aproximační plochy pro trojrozměrná data 

    Valachová, Alžbeta
    Táto bakalárska práca sa zaoberá aproximáciou 3D dát plochami pomocou metódy RANSAC, metódy najmenších štvorcov a B-spline plochy. Jej cieľom je naštudovanie a spracovanie menovaných metód v programoch. Najprv sú metódy ...