Now showing items 1-1 of 1

  • MANIPULACE S KAPALINOU S VYUŽITÍM PLATFORMY ABB YUMI 

    Červenka, Roman
    Cieľom tejto záverečnej práce je navrhnúť a vytvoriť program pre laboratórnu manipuláciu. Robot bude manipulovať s kádinkami. Pre ďalšiu prezentáciu možností použitej platformy ABB YuMi, bol navrhnutý program na prípravu ...