Now showing items 1-1 of 1

  • Carbon Capture Storage/Utilization 

    Šuráň, Michal
    Bakalářská práce se zabývá problematikou CCS a CCU. Konkrétním cílem práce je rešerše problematiky záchytu, transportu, uložení a zpracování oxidu uhličitého. Důraz je kladen především na technologie spojené se spalováním ...