Now showing items 1-1 of 1

  • Využítí laserových strojů pro technologii řezání kovů 

    Novák, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá technologií laserového řezání a jejím využitím v průmyslu. Velká část práce tvoří teoretická rešerše, zabývající se charakteristikou jednotlivých typů laserových strojů a jejich využitím pro ...