Show simple item record

Saint Barbara's house

dc.contributor.advisorSedláková, Markétacs
dc.contributor.authorNeuhauserová, Kláracs
dc.date.accessioned2021-06-16T06:56:14Z
dc.date.available2021-06-16T06:56:14Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationNEUHAUSEROVÁ, K. Dům sv. Barbory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other134306cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197733
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dětského hospice nazvaného Dům sv. Barbory. Objekt se nachází v Opavě, konkrétně v městské části Jaktař. Příjezd na pozemek je z ulice Karafiátová a stavba je na pozemcích s parcelními čísli 2121/1, 2119, 2118, 2117, 2122/1. Dětský hospic je zdravotně-sociální zařízení, ve kterém bude zajišťována odlehčovací péče a zázemí dětem trpícím závažnou nemocí. Objekt má svým půdorysným tvarem připomínat člověka s otevřenou náručí, která směřuje do zahrady hospice, kde bude vytvořeno památeční místo. V návrhu je uvažováno s 10 pokoji pro pacienty, které budou navazovat na pokoje rodinných příslušníků. Budou zde i 4 samostatné pokoj pro pacienty, kde bude možnost umístit přistýlku. Dětský hospic má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt bude postaven vedle areálu Slezské nemocnice v Opavě a má rozšířit poskytované služby paliativní péče nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé České republiky, ve které zatím žádný z těchto objektů není v provozu. Obvodové stěny podzemního podlaží jsou ŽB monolitické, ostatní obvodové stěny jsou z broušených cihelných bloků s minerální izolací. Stropní konstrukce všech podlaží jsou monolitické železobetonové desky. Střechy objektu jsou ploché, nad jednopodlažní částí je navržena vegetační plochá střecha a nad druhým nadzemním podlaží je plochá střecha přitížená kamenivem. Konstrukční systém je stěnový.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is the processing of project documentation for the construction of children's hospice. The building is located in Opava, specifically in the Jaktař district. Acess to the building is from street Karafiátová on building 2121/1, 2119, 2118, 2117, 2122/1. The children's hospice is a health and social facility in which relief care and facilities for a child suffering from a serious illness will be provided. The ground plan of its object is reminiscent of a person with open arms, which leads to the hospice garden, where a memorial site will be created. The capacity of the hospice is 10 rooms for patients, which will be connected to the rooms of family members. There will also be 4 separate rooms for patients, where it will be possible to place an extra bed. The children's hospice has two above-ground and one basement. The building will be built next to the hospital in Opava and is intended to expand the services provided by palliative care not only in the Moravian-Silesian Region, but throughout the Czech Republic, in which none of these buildings is yet in operation. External walls of the basement are reinforced concrete monolithic, the rest of the external walls are made of ground brick blocks with mineral insulation. The ceiling structures of all floors are monolithic reinforced concrete slabs. The roofs of the building are flat, above the single-storey part a vegetated flat roof is designed and above the second above-ground floor there is a flat roof loaded with aggregate. There is wall structural system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDětský hospiccs
dc.subjectpaliativní péčecs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectčástečně podsklepený objektcs
dc.subjectzastřešené atriumcs
dc.subjectzděný systémcs
dc.subjectChildren's hospiceen
dc.subjectpalliative careen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectpartially basement buildingen
dc.subjectcovered atrium masonry buildingen
dc.titleDům sv. Barborycs
dc.title.alternativeSaint Barbara's houseen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-06-15-10:27:23cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid134306en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:16:24en
sync.item.modts2021.11.22 23:20:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSpáčil, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Dagmar Donaťáková - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Stanislav Buchta, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent předvedl svou práci pomocí powerpointové prezentace. Během obhajoby práce uvedl: - umístění stavby, lokalitu, - základní půdorysy objektu, popis provozu, - konstrukční řešení stavby, - materiálové řešení stavby, - pohledy a 3D vizualizaci objektu. Student dále objasnil a zodpověděl následující dotazy a připomínky oponenta práce: - Koordinační situační výkres - zakreslení průniku násypu a původního chybí - Půdorys 1S - Zakreslení konstrukcí bazénu - Půdorys 1NP - Objasněte návrh a zobrazení oken u pokojů - Půdorys 1NP - Objasněte konstrukci u stěn tl. 250 MM u pokojů - Půdorys 1NP - Vysvětlete návrh dveří bez prahu z chodeb do exteriéru - Řez a-a',b-b' - Popište návrh drenáží - Řez a-a',b-b' - Jak se kreslí pohledová čára u stropní konstrukce? - Strop nad 1NP - objasnění správného zakreslení nosných prvků - Základy - objasnění různé hloubky založení - Není málo jedno parkovací stání pro parkování s kočárkem? - Co vás vedlo si vybrat toto téma? - Z jakých podkladů jste čerpala? - Podklady z GB a Německa. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record