Now showing items 1-20 of 366

 • Víceúčelová hala Jaroměřice nad Rokytnou 

  Adamčíková, Barbara
  Cílem bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci ke studii objektu víceúčelové sportovní haly v Jaroměřicích nad Rokytnou, která navazuje na předměty AG035 a AG036. Na pozemku nyní stojí nově vybudovaný ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Boháč, David
  ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY ZEMĚDĚLSKÉHO VÝROBNÍHO OBJEKTU VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK VE VINAŘSKÉ OBLASTI JIŽNÍ MORAVY V OBCI KOBYLÍ NA MORAVĚ. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NAVAZUJE NA STUDII VYPRACOVANOU V RÁMCI PŘEDMĚTU ...
 • Ambasáda ČR v Addis Adeba 

  Gorčák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby areálu ambasády České republiky v hlavním městě Etiopie, v Addis Abeba. Práce vychází ze zadání, které jsem zpracovával v rámci semestrální práce. V této bakalářské práci se ...
 • Vinařství Marcinčák Novosedly 

  Dumková, Daniela
  Zadáním bakalářské práce je architektonická studie objektu vinařství na Staré Hoře v obci Novosedly. Součástí objektu jsou kromě výroby vína také reprezentativní prostory (degustace, prodejna vína) a ubytování pro hosty i ...
 • Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec 

  Grünwald, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby. Projekt vychází z architektonické studie, jež byla vypracována v letním semestru roku 2019 v ...
 • Bydlení na okraji města 

  Brabcová, Eliška
  Bakalářská práce navazuje na práci z předmětu Ateliérová tvorba AG 032 a Komplexní projekt AG 036. Tématem bakalářské práce je návrh objektu pro bydlení na okraji města Brna. Nárožní parcela je situována na samotném kraji ...
 • Vinařství Marcinčák Novosedly 

  Buchta, Václav
  Bakalářská práce vychází ze zadání ateliérové práce z třetího semestru v bakalářském studiu. Práce je ve značné míře předělána. Zadáním bylo navrhnout vinařství s rekreační kapacitou a společenským zázemím. Vymezený pozemek ...
 • Konverze kotelny Vlněna 

  Gebauer, Pavel
  Bakalářská práce řeší rekonstrukci a obnovu objektu areálu Vlněny v Brně. Lokalita, v níž se objekt v současnosti nachází, prochází rozsáhlou modernizací. Až na výjimky jsou historické objekty dřívějšího průmyslového závodu ...
 • Most cez rieku Rajčanka 

  Kavecký, Jakub
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť most cez rieku Rajčanka. Most je jednopoľový s kolmým krížením vodného toku. Boli vypracované 3 varianty, z ktorých jeden bol predmetom práce. Pre podrobné posúdenie bol vybraný variant ...
 • Adaptace historického objektu pro rekreační účely 

  Kašáková, Kristína
  Cieľom bakalárskej práce je posúdenie vybraných častí konštrukcie historického objektu. Práca je zložená z diagnostickej a projekčnej časti. Diagnostická časť sa zaoberá zameraním objektu a vykonaním skúšok pevnosti malty ...
 • Bytový dům 

  Veselý, Karel
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení novostavby bytového domu v Humpolci. Stavba je určena pro bydlení, má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, s výtahem, obsahuje sedmnáct bytových jednotek ...
 • Novostavba bytového domu v obci Zámrsk 

  Kallab, Štěpán
  Stavba se nachází na severním okraji obce zámrsk. novostavba bytového domu zahrnuje 6 bytových jednotek, 4 vnitřní parkovací stání + 6 venkovních stání z toho jedno je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. ...
 • Bytový dům ve Znojmě 

  Trčková, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu ve Znojmě. Objekt se skládá ze tří nadzemních podlaží a je částečně podsklepen. Půdorys objektu má přibližně obdélníkový ...
 • Bytový dům v Dobrušce 

  Kränková, Anna
  Bakalářská práce s tématem Bytový dům v Dobrušce zpracovává projektovou dokumentaci na úrovni pro provádění stavby. Objekt se nachází v městské části obce Dobruška. Pozemek se nachází na rovinatém terénu. Hlavním účelem ...
 • Polyfunkční dům v Žamberku 

  Vávra, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu v Žamberku. Objekt je částečně podsklepený a má tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží je navrženo technické ...
 • Novostavba bytového domu v Starej Turej 

  Vrzala, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce bol návrh bytového domu. Práca spočívala v komplexnom návrhu projektovej dokumentácie stavebného objektu, posúdenia objektu z hľadiska stavebnej fyziky a návrh protipožiarneho riešenia. Projekt ...
 • Bytový dům 

  Vohralíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu v Pardubicích. Předmětem práce je zpracování části projektové dokumentace pro provádění stavby. Bytový dům má 4 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. V ...
 • Bytový dům 

  Vlha, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Bytový dům se nachází na sídlišti Kamechy na periférii Brna nedaleko brněnské přehrady. Budova je umístěna na pozemku ...
 • Bytový dům 

  Valsa, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu s vypracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Bytový dům je situován poblíž centra města olomouc na rovinatém pozemku. Hlavní myšlenkou objektu ...
 • Bytový dům 

  Kalenda, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je zhotovení vybrané části projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Stavba musí být navrhována jako budova s téměř nulovou spotřebou energie. Cílem je navrhnout vhodné ...