Show simple item record

Design of Microrobots –wing set

dc.contributor.advisorSimeonov, Simeoncs
dc.contributor.authorKonečný, Mikulášcs
dc.date.accessioned2021-06-18T06:57:42Z
dc.date.available2021-06-18T06:57:42Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationKONEČNÝ, M. Návrh mikrorobotů - nosná sestava (křídlo mikrorobotu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198736
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje stručnou rešerši týkající se metod, systémů a různých komponent používaných v praxi při návrhu a výrobě mikrorobotů. Po této části následuje samotný návrh a výroba křídel a pohybového ústrojí pro zvětšený a zjednodušený model létajícího mikrorobota inspirovaného žijícími zástupci z říše hmyzu. Na závěr jsou stručně rozebrány metody potencionálního řízení a ovládání.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis tries to briefly describe research of methods, systems and diverse components practically used in the design and production of microrobots. The following part of the thesis is based upon a design and fabrication an enlarged and simplified model of wings and flight apparatus of a flying microrobot inspired in the world of living insect. The last part consists of description of potential methods of control and piloting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrorobotcs
dc.subjectzjednodušený modelcs
dc.subjectinspirace hmyzemcs
dc.subjectkřídla a pohybové ústrojí mouchycs
dc.subjectMicroroboten
dc.subjectsimplified modelen
dc.subjectinsect inspireden
dc.subjectwings and flying apparatus of a flyen
dc.titleNávrh mikrorobotů - nosná sestava (křídlo mikrorobotu)cs
dc.title.alternativeDesign of Microrobots –wing seten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-17-12:29:46cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.18 08:57:42en
sync.item.modts2021.06.18 08:19:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHůlka, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji bakalářskou práci. Dotazy obhajoby: 1. Na str. 28 uvádíte, že "zvolený postup a použité materiály jsou výsledkem několika pokusů". Stručně tyto pokusy popište. 2. V práci se odkazujete na limitující faktory, především náročnost, cenu a dostupnost. Popište stručně jak byste mechanismus navrhl za ideálních podmínek.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record