Show simple item record

Construction and building of a wind turbine

dc.contributor.advisorŠkorpík, Jiřísk
dc.contributor.authorPavlík, Šimonsk
dc.date.accessioned2021-06-18T06:57:43Z
dc.date.available2021-06-18T06:57:43Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPAVLÍK, Š. Konstrukce a stavba větrné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132147cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198746
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie rešerše, ktorá sa zaoberá konštrukciou a stavbou veľkých veterných elektrární. V prvej kapitole bakalárskej práce je zhrnutá teória potenciálnej energie vetra a základné princípy fungovania veternej elektrárne. Druhá kapitola sa venuje rozboru a popisu funkcie jednotlivých častí elektrárne a ich rôznymi prevedeniami v závislosti od požiadaviek. Tretia kapitola popisuje problematiku v preprave a stavbe veternej elektrárne, zahŕňa základné stavebné a logistické mechanizmy. Posledná časť je venovaná konceptu multi-rotorovej elektrárne, ktorá môže predstavovať budúcnosť veternej energetiky.sk
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to write a background research which deals with construction and building process of big wind turbines. The theory of potential wind energy and fundamental principal of the wind power are introduced in the first chapter of this bachelor thesis. The second chapter deals with the description of each part of wind turbine and the differences in their construction depending on individual needs. Third chapter presents problems and solutions of transportation and construction of wind turbines. Fundamental building and logistic mechanisms are also included. The last part of this bachelor thesis is focused on multi-rotor wind turbines which can represent the future in the wind power industry.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectveterná elektráreňsk
dc.subjectkonštrukciask
dc.subjectprepravask
dc.subjectstavbask
dc.subjectwind turbineen
dc.subjectconstructionen
dc.subjecttransporten
dc.subjectbuildingen
dc.titleKonstrukce a stavba větrné elektrárnysk
dc.title.alternativeConstruction and building of a wind turbineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-17-10:57:09cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132147en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.18 08:57:43en
sync.item.modts2021.06.18 08:20:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLinda, Jakubsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Ján Poláčik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Jak je možné regulovat otáčky větrné elektrárny? Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record