Show simple item record

Overview of noise types generated by turbocharger compressor

dc.contributor.advisorVacula, Jiřícs
dc.contributor.authorPaulík, Lukášcs
dc.date.accessioned2021-06-18T06:58:08Z
dc.date.available2021-06-18T06:58:08Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPAULÍK, L. Přehled typů hluku způsobeného kompresorem turbodmychadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132543cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198767
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na rozbor aerodynamického hluku vycházejícího z kompresoru turbodmychadla. Z jednotlivých publikací tuzemských i zahraničních byly převzaty poznatky týkající se práce radiálního kompresoru ve spojitosti s produkcí hlukového spektra. Hlavní pozornost byla věnována hluku vytvářeného v oběžném kole kompresoru. Jako podklad pro tvorbu hluku v kompresoru je používaná jeho charakteristika a v ní vyznačená pracovní křivka jako výsledek spolupráce motoru s turbodmychadlem. V jednotlivých kapitolách jsou popsány zdroje hluku vytvářené, rotací lopatek oběžného kola, nadzvukovým proudem vstupujícím do záběrníku, přetékáním vzduchu mezi lopatkami a skříní kompresoru, rotačním odtržením proudu a pumpováním kompresoru.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the analysis of aerodynamic noise coming out of the compressor of turbocharger. The findings concerning the work of a radial compressor in connection with the production of the noise spectrum were overtaken from individual home and foreign publications. Main attention has been focused on the noise generated in the compressor impeller. As a basis for the generation of noise in the compressor, its characteristic and the operating line marked in it are used as a result of the cooperation of the engine with turbocharger. In individual chapters are described the sources of noise generated by, the rotation of the impeller blades, the supersonic current entering the impeller eye, the overflow of air between the blades and the compressor housing, the rotating stall and the surge of the compressor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHlukcs
dc.subjectradiální kompresorcs
dc.subjectturbodmychadlocs
dc.subjectNoiseen
dc.subjectradial compressoren
dc.subjectturbochargeren
dc.titlePřehled typů hluku způsobeného kompresorem turbodmychadlacs
dc.title.alternativeOverview of noise types generated by turbocharger compressoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-17-13:06:38cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132543en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.18 08:58:08en
sync.item.modts2021.06.18 08:21:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovotný, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Můžete popsat podíly jednotlivých typů hluků? Jak je možné stanovit hluk v turbodmychadle. - zodpovězeno Co je nezajímavé na oblasti 100-1000MHz? -zodpovězeno Jak nastavíte parametry pro nejvyšší a minimální hluk dB? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record