Show simple item record

Experimental investigation of mechanical properties of structures made by metal 3D print

dc.contributor.advisorVaverka, Ondřejcs
dc.contributor.authorPorubský, Radekcs
dc.date.accessioned2021-06-18T06:58:08Z
dc.date.available2021-06-18T06:58:08Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPORUBSKÝ, R. Experimentální zjištění mechanických vlastností struktur vyráběných kovovým 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132571cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198768
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá smykovým testováním mikro-prutových struktur, vyrobených technologií Selective laser melting. Způsob testování vycházel z normy ASTM D7078, která se zabývá testováním kompozitů. Pro experiment byly vybrány mikro-prutové struktury BCC a FCC s různými průměry prutu. V práci je popsán průběh a výsledky smykových zkoušek. Tyto reálné výsledky jsou porovnány s výsledky analýzy Metodou konečných prvků. Výsledky práce porovnávají vlastnosti struktur v závislosti na průměru prutu, typu struktury nebo na směru zatížení. Rozebrán je také vliv technologie výroby na vlastnosti struktur při zatěžování smykem. Výsledky ukázaly například to, že FCC struktura má při zatěžování smykem lepší mechanické vlastnosti než struktura BCC. U obou struktur se také potvrdilo, že struktury s větším průměrem prutu mají podstatně lepší vlastnosti než ty s průměrem prutu menším.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with shear testing of lattice structures produced by the Selective laser melting technology. The testing method was based on the ASTM D7078 standard, which deals with the testing of composites. BCC and FCC lattice structures with different strut diameters were selected for the experiment. The work describes the course and results of shear test. These real results are compared with results of finite element analysis. The results compare the properties of structures depending on the diameter of the strut, the type of structure or the direction of loading. The influence of Selective laser melting production technology on the properties of structures under shear loading is also discussed. For example, the results showed that the FCC structure has better mechanical properties under shear loading than the BCC structure. For both structures, it was also confirmed that structures with a larger strut diameter have significantly better properties than those with a smaller strut diameter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikro-prutové strukturycs
dc.subjectSelective laser meltingcs
dc.subjectsmykové testovánícs
dc.subjectMetoda konečných prvkůcs
dc.subjectLattice structuresen
dc.subjectSelective laser meltingen
dc.subjectshear testingen
dc.subjectFinite element methoden
dc.titleExperimentální zjištění mechanických vlastností struktur vyráběných kovovým 3D tiskemcs
dc.title.alternativeExperimental investigation of mechanical properties of structures made by metal 3D printen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-17cs
dcterms.modified2021-06-17-14:24:23cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132571en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.18 08:58:08en
sync.item.modts2021.06.18 08:12:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaroš, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Jakou velikost měli MPK prvky? Z jakého důvodu byly voleny dané prvky?. - zodpovězeno 2) Typ zkušebních těles: varianty alternativní. - zodpovězeno 3) Jaký lze předpokládat vývoj struktu rkovovvých vzorků. - zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record