Now showing items 1-1 of 1

  • Maple jako nástroj pro podporu kvantifikace užitečnosti v ekonomii 

    Chvátalová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    Metody kvantitativních disciplín s vývojem informačních a komunikačních technologií dnes pronikají i do řešení ekonomických problematik kvalitativního charakteru, k nimž patří i užitečnost. Popis modelu užitečnosti musí ...