Now showing items 1-1 of 1

  • Manažerská odpovědnost z hlediska managementu, práva a pojišťovnictví 

    Martinovičová, Dana; Staňková, Dana Maria (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    Manažerská odpovědnost je přímo spojena s výkonem jednotlivých manažerských funkcí. Mezi nejzávažnější rizika při řízení podnikatelských subjektů patří z právního pohledu osobní odpovědnost vrcholových manažerů. Jedním z ...