Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový význam body image 

    Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    Představy o těle (body image) významně podmiňují chování spotřebitele. Pro marketingové reflexe jsou podstatné jejich psychologické, kulturní a sociální relace. Představují intenzivní vstupy do průběhu kupních rozhodovacích ...