Now showing items 1-1 of 1

  • Underpricing: fenomén spojený s realizací IPO 

    Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    Empirické výzkumy dochází k závěru, že většinou existuje kladný rozdíl mezi kurzem akcií vytvořeným během prvního dne obchodování na sekundárním trhu a emisním kurzem akcií při IPO. Tato skutečnost, ve světové odborné literatuře ...