Show simple item record

Weight-In-Motion

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorKašpárek, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-08-24T22:55:46Z
dc.date.available2019-08-25cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKAŠPÁREK, L. Dynamické vážení vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22224cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1998
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá dynamickým vážením vozidel. Zaměřuje se na použití piezopolymerových koaxiálních snímačů. Práce obsahuje přehled snímačů používaných pro dynamické vážení, metody zpracování získaných signálů a jejich následné vyhodnocení. Dále je nastíněm návrh měřicího stanoviště včetně měřicího řetězce. Pomocí navrženého zesilovače jsou na vzorku snímače provedena základní měření ověřující jeho vlastnosti a použitelnost pro daný účel.cs
dc.description.abstractThis Master's Thesis deals with Weight-In-Motion (WIM) Systems. It focuses on piezopolymer-coaxial-cable-based sensors. The work contains summary of WIM sensors, methods for signal processing and evaluation provided by WIM sensors. The design of WIM station including measuring chain is also drawn out here. Basic meaurements on sample output from the sensor are carried out using formely designed amplifier. By this, its properties and suitability can be assessed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectdynamické váženícs
dc.subjectWIMcs
dc.subjectpiezokabelcs
dc.subjectpiezoelektrický nápravový senzorcs
dc.subjectESALcs
dc.subjectzpracování signálu WIM senzorůcs
dc.subjectweight-in-motionen
dc.subjectWIMen
dc.subjectpiezocableen
dc.subjectpiezoelectric axle sensoren
dc.subjectESALen
dc.subjectWIM signal processingen
dc.titleDynamické vážení vozidelcs
dc.title.alternativeWeight-In-Motionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-08-25cs
dcterms.modified2009-09-22-11:45:08cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid22224en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:08:41en
sync.item.modts2020.03.31 06:03:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlusáček, Stanislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record