Now showing items 4-10 of 10

 • Modelling of knowledge as an instrument to improve retail business competitinevess 

  Beranová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  As current society is called “knowledge-based”, knowledge represents the most important asset. Because a capacity of human’s brain is very limited, models of knowledge as basis of knowledge-based systems are in a progress ...
 • Postup vývoja ratingového modelu 

  Hurtošová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Ratingové modely zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v procese úverového hodnotenia. Zámerom tohto príspevku je predstaviť postup vývoja ratingového modelu na hodnotenie úverovej spôsobilosti pre podniky. Samotný vývoj modelu ...
 • Přístupy k vymezení pojmu „Initial Public Offering“ a návrh jeho českého ekvivalentu 

  Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  V článku jsou představeny výsledky komparativní analýzy zahraničních definicí pojmu „Initial Public Offering“ a vymezeny odlišnosti od soudobého přístupu k tomuto pojmu v české literatuře. Na základě získaných poznatků je ...
 • Přístupy k zefektivnění výuky především z pohledu provázanosti dat v IS a jejich interpretace 

  Kříž, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  K základním principům manažerského rozhodování patří i rychlé korigování navržené strategie, pohotová reakce na změny, na protitahy konkurence a na působení vnějších vlivů. Článek prezentuje některé atributy MS SQL Serveru ...
 • Vědeckotechnický rozvoj jako činitel hospodářského růstu 

  Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Tento příspěvek čerpá z problematiky teoretické ekonomie. Snaží se navrhnout postupy, pomocí kterých je možno vysvětlit vliv vědeckotechnického rozvoje na celkový hospodářský růst. Vychází z přístupů neoklasické politické ...
 • Vztahy se stakeholdry v soudobých marketingových koncepcích 

  Šimberová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Současné poznání poukazuje na to, že u úspěšných podniků je zřetelná zejména jejích silná orientace na trh, ale také se objevuje další významný fenomén, a to, intenzivní zaměření na vytváření a udržování vztahů se stakeholdry ...
 • Wissenskultur in Unternehmen: Anatomie eines Phänomens 

  Huber, Beate (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Wissenskultur im Unternehmen ist die Art und Weise, wie in Unternehmen mit Wissen umgegangen wird und welche Werte und Grundannahmen hinsichtlich Wissen vorherrschend sind. Dies ist insbesondere im Wissensmanagement relevant, ...