Now showing items 8-10 of 10

 • Vědeckotechnický rozvoj jako činitel hospodářského růstu 

  Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Tento příspěvek čerpá z problematiky teoretické ekonomie. Snaží se navrhnout postupy, pomocí kterých je možno vysvětlit vliv vědeckotechnického rozvoje na celkový hospodářský růst. Vychází z přístupů neoklasické politické ...
 • Vztahy se stakeholdry v soudobých marketingových koncepcích 

  Šimberová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Současné poznání poukazuje na to, že u úspěšných podniků je zřetelná zejména jejích silná orientace na trh, ale také se objevuje další významný fenomén, a to, intenzivní zaměření na vytváření a udržování vztahů se stakeholdry ...
 • Wissenskultur in Unternehmen: Anatomie eines Phänomens 

  Huber, Beate (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Wissenskultur im Unternehmen ist die Art und Weise, wie in Unternehmen mit Wissen umgegangen wird und welche Werte und Grundannahmen hinsichtlich Wissen vorherrschend sind. Dies ist insbesondere im Wissensmanagement relevant, ...