Now showing items 1-1 of 1

  • Vztahy se stakeholdry v soudobých marketingových koncepcích 

    Šimberová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
    Současné poznání poukazuje na to, že u úspěšných podniků je zřetelná zejména jejích silná orientace na trh, ale také se objevuje další významný fenomén, a to, intenzivní zaměření na vytváření a udržování vztahů se stakeholdry ...