Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepcia controllingu v podniku 

    Baran, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
    Controlling môže byť funkčný iba vtedy, ak sa orientuje na ciele podniku. Základným cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Výšku zisku podniku bezprostredne ovplyvňujú náklady, pretože zisk je ...