Now showing items 1-1 of 1

  • Postup vývoja ratingového modelu 

    Hurtošová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
    Ratingové modely zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v procese úverového hodnotenia. Zámerom tohto príspevku je predstaviť postup vývoja ratingového modelu na hodnotenie úverovej spôsobilosti pre podniky. Samotný vývoj modelu ...