Now showing items 1-1 of 1

  • Vědeckotechnický rozvoj jako činitel hospodářského růstu 

    Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
    Tento příspěvek čerpá z problematiky teoretické ekonomie. Snaží se navrhnout postupy, pomocí kterých je možno vysvětlit vliv vědeckotechnického rozvoje na celkový hospodářský růst. Vychází z přístupů neoklasické politické ...