Now showing items 1-1 of 1

  • ARMS – Investigativní zbraň pro konkurenční boj 

    Straka, Lubomír; Trnka, Dan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
    Příspěvek popisuje účel a způsob použití funkčního vzorku Analytického, Rešeršního a Monitorovacího Systému (ARMS) aplikovaného v komerční sféře pro správu znalostí a hledání konkurenční výhody. Hledání konkurenční výhody ...