Recent Submissions

 • Modulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravek 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu aktivních kmitočtových výhybek a jejich realizace. Práce rozebírá jednotlivé typy obvodů používaných v aktivních kmitočtových výhybkách, zejména pak obvody použité pro zhotovení ...
 • Kódování 4K videa v reálném čase s technologií NVENC 

  Buchta, Martin
  Diplomová práce se zabývá enkódováním 4K videa v reálném čase s použítím technologie NVENC. Obsahuje základní popis nejpoužívanějších video kodeků H.264 a HEVC. Následně byly vysvětleny principy grafických karet a jejich ...
 • Optické vlákno jako distribuovaný teplotní senzor 

  Vošček, Jakub
  Postupne sa vyrovnáva finančná náročnosť medzi optickými vláknovými senzormi a konvenčnými senzormi, ktorá spomaľovala dopyt po týchto senzoroch aj napriek početným výhodám a veľkému rozsahu použitiu. S dopytom po optických ...
 • Software pro ovládání a správu inteligentních prvků domácnosti 

  Michálek, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje vytvoření aplikace pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. V první části je popsán software, který byl využit při tvorbě této aplikace. Konkrétně aplikační platforma Qt a ...
 • Pasivní kmitočtové výhybky pro dvoupásmové reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá návrhom pasívných reproduktorových výhybiek pre dvojpásmové reproudktorové sústavy. Cieľom sú dva rozdielne návrhy frekvenčných výhybiek, ktoré majú dosiahnuť vyrovnanú frekvenčnú modulovú charakteristiku. ...
 • Aplikace na podporu testování bezpečnosti webových aplikací 

  Holovová, Simona
  Diplomová práca je o bezpečnosti webových aplikácií a o penetračných testoch. Hlavným cieľom je oboznámenia sa s metodológiou OWASP Testing Guide a ASVS a implementovať tieto poznatky do webovej aplikácie na podporu ...
 • Optimalizace tisku chemického kódu s XRF identifikací 

  Uher, Tadeáš
  Diplomová práca sa zaoberá tlačou a optimalizáciou chemickej značky s kódom čitateľným XRF technikou. Štúdium sa sústredí na identifikovateľnosť zložiek tvoriacich chemický kód, a to prostredníctvom analýzy dát v prostredí ...
 • Vliv velikosti částic kosmetických pigmentů na vlastnosti finálního výrobku 

  Obručová, Kateřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu velikosti kosmetických pigmentů na vlastnosti finálního výrobku. Tento vliv byl studován na vzorcích make-upu dodaných průmyslovým partnerem. Vzorky make-upů byly proměřeny ...
 • Studium částic různých kosmetických pigmentů 

  Cerevatova, Kristina
  Mezi hlavní cíle této práce patří sepsání literární rešerše, která obsahuje přehled a rozdělení pigmentů, které se používají při přípravě kosmetických přípravků. Práce je zaměřená na vlastnosti a charakterizaci pigmentů ...
 • Studium stability vezikulárních systémů pomocí technik fluorescenční spektroskopie 

  Máčala, Jakub
  Tato práce se zabývá studiem stability a fúze kataniontových vezikulárních systémů na bázi CTA-DS pomocí Försterova rezonančního přenosu energie (FRET). Pro měření bylo použito metody Time-Correlated Single Photon Counting. ...
 • Stabilita nosičů - částic a vláken na bázi PHA v různém prostředí 

  Tarageľ, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je príprava lipozómových nanočastíc obohatených o PHA a PHA nanovlákien. Nanoštruktúry slúžia na enkapsuláciu extraktov lipofilnej aj hydrofilnej povahy. Riešila sa charakterizácia vlastnosti ...
 • Výstava - VVČSKSU 

  Hověžáková, Ilona
  Téma diplomové práce částečně vychází z mých osobních zkušeností, které jsem získala na pracovní stáži v instituci Galerii De Arte Sevando v Havaně, kde jsem měla možnost poznat nejen velká úskalí omezení galerijního provozu ...
 • Credit cards accepted. 

  Růžičková, Bára
  Ve své diplomové práci se věnuji pracovním podmínkám v oblasti grafického designu, jejich kritice a hledání způsobů, jak si nastavit udržitelné podmínky pro vlastní práci a život – tedy, jak nebýt závislý pouze na zakázkách ...
 • GENERATIVNÍ NÁBYTEK 

  Picek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování technologie generativního navrhování, metodou topologické optimalizace a hledáním jejich potenciálu s možnostmi aplikace v oblasti navrhování nábytku. Hlavním ...
 • Len len 

  Sádecká, Lucia
  Len len je o procese. Koreniacom v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. Procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, ...
 • MODULÁRNÍ BYDLENÍ 

  Gorchakova, Kseniia
  Tématem této diplomové práce je modulární rostoucí bydlení. Práce se zabývá analýzou současné problematiky bydlení a možnostmi řešení pomocí sériové výroby. Cílem práce je návrh flexibilního systému obytných modulů, schopného ...
 • Stuff that can make me sad 

  Kazdová, Kristýna
 • Planetary Thermodynamics : Energy Justice 

  Mitro, Michal
  Touto prácou chcem uvažovať a vytvoriť svet, kde Energia - základná a univerzálna sila - determinuje celkovú infraštruktúru globálnych aktivít a vzťahov. Dielo predkladá dokufiktívny príbeh budúcnosti postavenej na premise, ...
 • Movement 

  Rišiaňová, Zuzana
  Diplomový projekt Move je jednoduchá 3D digitálna hra v žánrovej typológií platformových hier konkrétne atmosfericko-meditatívneho charakteru s prvkami walking simulátora z pohľadu tretej osoby (TPS). Jej interaktívny obsah ...
 • HUMAIN – o designu, umění, humanitních vědách a umělé inteligenci 

  Matějová, Alina
  Umělá inteligence je symptomem budoucnosti osmdesátých let, technologickým fenoménem ezoterizovaným miliony řádků kódu, duch ve stroji, umělec generativního designu, strašák dystopického surrealismu. O umělé inteligenci ...

View more