Recent Submissions

 • Aplikace pro Android na bezpečnostní monitorování komunikace 

  Klepáčková, Karolína
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci aplikace pro monitorování síťové komunikace ostatních aplikací v mobilním zařízení s platformou Android. Poskytuje uživateli informace o bezpečnostních rizicích, jenž mohou ...
 • Automatické řízení a monitorování ústředního vytápění pro starší budovy 

  Mužila, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému automatizovanej regulácie vykurovania v starej budove. Súčasťou práce je návrh architektúry tohto systému, jeho implementácia, vrátane výroby prototypov potrebných zariadení ...
 • Detekce phishingu ve webových stránkách 

  Beňo, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...
 • Generování a zobrazování rozsáhlých voxelových scén 

  Čejchan, Daniel
  Tato práce se věnuje vytvoření aplikace, která procedurálně generuje a následně vizualizuje volumetrický terén s využitím knihovny OpenGL. Uvažují se převážně statické scény s možností modifikace na úrovni jednotlivých ...
 • Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma 

  Pawlus, Jan
  Tato práce se zabývá navržením a sestrojením systému pro napodobení statických a dynamických vlastností písma. Návrh systému počítá se speciální propiskou, jejíž účelem je sběr informací o vlastnostech písma, následným ...
 • Internet of Things 

  Piškula, David
  Tato práce se zabývá Internetem věcí a některými z jeho nejdůležitějších problémů. Mezi ně patří příliš velká závislost na Cloudu a chybějící autonomie, slabé zabezpečení a soukromí, komplikovaná inicializace a spotřeba ...
 • Sběr indikátorů kompromitace z operačních systémů 

  Procházka, Jiří
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro sběr indikátorů kompromitace ze systémů. Součástí práce je seznámení se s pojmem indikátor kompromitace a popis běžně používaných kategorií. Práce obsahuje shrnutí ...
 • Systém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění 

  Šoc, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezdrátového systému pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění. Nejprve jsou ve stručnosti představena některá z existujících řešení a jejich ...
 • Analýza kvality ovzduší v kancelářských a obytných prostorech 

  Tisovčík, Peter
  Cieľom práce bolo naštudovať problematiku merania kvality vnútorného ovzdušia, so zameraním na koncentráciu oxidu uhličitého. V~rámci teoretickej časti práce bola popísaná problematika získavania znalostí z databáz, boli ...
 • Platforma pro zpracování formulářů pro zdravotnická zařízení 

  Šustek, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit systém pro automatizaci a zjednodušení procesů spojených s papírovými formuláři ve spolupráci se zdravotnickým zařízením v Praze. Řešením je centralizovaný SaaS systém, který umožní jednotně ...
 • Analýza dat pro řešení problémů s vlhkostí v budovách 

  Nečasová, Klára
  Cílem práce bylo řešit problémy s nadměrnou vlhkostí v budovách pomocí analýzy dat. Teoretická část práce se zabývá vlivem nadměrné vlhkosti na zdraví obyvatel budov a také na stav budov. Dále jsou popsány metody dolování ...
 • Návrh a implementace distribuovaného systému pro algoritmické obchodování 

  Hornický, Michal
  Inovácia na finančných trhoch poskytuje nové príležitosti. Algoritmické obchodovanie je vhodný spôsob využitia týchto príležitostí. Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému, ktorý by dovoľoval svojím uživateľom ...
 • Extrakce dešifrovaného provozu z SSL spojení 

  Pastuszek, Jakub
  Cílem této práce je vyvinout aplikaci schopnou dešifrovat zabezpečená spojení a přeposlat dešifrovaná data na jinou stanici v síti pro další analýzu.  Daná aplikace vybízí k nelegálním účelům, avšak zamýšleným použitím ...
 • Metodika a nástroj pro podporu řízení rizik v projektech 

  Blašková, Adriána
  Táto diplomová práca sa zaoberá oblasťou riadenia rizík v projektovom manažmente. Cieľom je vytvoriť komplexnú metodiku riadenia rizík a funkčný prototyp systému, ktorý ju dopĺňa a podporuje. Metodika je založená na ...
 • Hluboké neuronové sítě pro detekci anomálií při kontrole kvality 

  Juřica, Tomáš
  Cílem této práce je automatizovat detekci defektů při průmyslové výrobě plastových karet. Typickým defektem vzniklým při takovéto výrobě je kontaminace prachovými částicemi či vlasem. Hlavními výzvami, které v této práci ...
 • Zpracování uživatelských recenzí 

  Cihlářová, Dita
  Velmi často lidé nakupují na internetu zboží, které si nemohou prohlédnout a vyzkoušet. Spoléhají se tedy na recenze ostatních zákazníků, ale těch už může být v dnešní době příliš mnoho na to, aby je člověk mohl sám rychle ...
 • Zpracování paketů pomocí knihovny DPDK 

  Procházka, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje filtrování a přeposílání paketů ve vysokorychlostních sítích. Nejdříve je představen framework DPDK, který je využíván pro rychlé zpracování paketů. Dále je popsán návrh aplikace pro ...
 • Material Artefact Generation 

  Rončka, Martin
  Ne vždy je jednoduché získání dostatečně velké a kvalitní datové sady s obrázky zřetelných artefaktů, ať už kvůli nedostatku ze strany zdroje dat nebo složitosti tvorby anotací. To platí například pro radiologii, nebo také ...
 • Laserový řezací plotr ocelových plátů 

  Dokulil, Marek
  Tato diplomová práce je členěna do dvou hlavních částí. První sekce se věnuje historii a vývoji laserů. Druhá část poté popisuje jednotlivé druhy laserových technologií, které se v dnešní době používají v průmyslu. Dále ...
 • Administrátorské rozhraní informačního systému pro hudební umělce 

  Sikora, Vít
  Tato práce popisuje realizaci webové aplikace, která umožňuje centrální administraci služeb pro sbor umělců, jako je například komorní orchestr. Do této administrace patří zejména správa obsahu webové prezentace, umělců a ...

View more