Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Černá, Simona
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Karasová, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mišurová, Katarína
  Diplomová pojednává o posouzení informačního systému v strojírenské společnosti a posouzení jeho efektivnosti a návrh změn na zlepšení tohoto systému. Dále diplomová práce řeší návrh změn informačního systému v společnosti ...
 • Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost 

  Vladík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení reportingu ve společnosti nad vybraným informačním systémem. V teoretické části je popsán současný stav a vymezena základní terminologie, jsou objasněna teoretická východiska a jak ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hruška, Milan
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího informačního systému a návrh případného zefektivnění systému. Práce je rozdělena do tří částí. První je zaměřena na teoretická východiska, která vysvětlují základní pojmy, ...
 • Realitní investice a jejich financování 

  Novotný, Jaroslav
  Práce se zaměřuje na vytvoření investičního doporučení pro investora v oblasti nemovitostí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou sesbírána sekundární data z českých a zahraničních zdrojů. ...
 • Studie řízení pracovníků v obchodní organizaci k rozvoji podnikání 

  Lazárková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá řízením procesů v obchodní organizaci Stavebniny DEK. Jejím cílem je na základě provedené analýzy prostředí firmy a výsledků dotazníkového šetření navrhnout soubor opatření vedoucí k rozvoji ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Fikejzová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Kostka-kolobka, s. r. o. V teoretické části jsou charakterizovány důležité pojmy související s marketingem a marketingovou komunikací. Druhá část je ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Projekt zavedení nové výrobní technologie k rozšíření produktového portfolia 

  Tauchmannová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení nové výrobní technologie k rozšíření produktového portfolia společnosti působící ve sklářském průmyslu. Za použití nástrojů a metod projektového řízení je zpracován koncept ...
 • Marketingová strategie pro vybranou společnost 

  Rehuš, Martin
  Má diplomová práce se zabývá marketingovou strategií hotelu Medplaya Hotel Bali, což je tříhvězdičkový hotel, který se nachází v těsné blízkosti města Málaga ve Španělsku. Je tvořen třemi připojenými budovami, které tvoří ...
 • Zvyšování efektivity marketingových aktivit pomocí experimentálních metod 

  Lorková, Kristína
  Práca analyzuje správanie zákazníkov Kiwi.com, celosvetovej online platformy pre nákup leteniek, predstavuje a testuje návrhy na marketingové zmeny s cieľom zvýšiť konverzie v rámci jednotlivých zákazníckych segmentov. ...
 • Logistická koncepce procesů skladování 

  Ondryáš, Marek
  Diplomova prace se zabyva logistickou koncepci procesu skladovani ve vybranem obchodnim podniku, ktery se zabyva obchodni cinnosti v oblasti nahradnich dilu a doplnku pro automobilovy prumysl. Presneji jeho hlavnim skladem. ...
 • Příprava projektu rozvoje cestovního ruchu financovaného pomoci fondů EU 

  Skřehotová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku dotací z Evropské Unie. Navrhuje využití dotace z evropských strukturálních fondů na rozvoj cestovního ruchu ve městě Bruntál a jeho okolí, které se nachází v Moravskoslezském ...
 • Návrh webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost 

  Heclová, Hana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu webové prezentace a informačního systému pro Penzion Radost a jeho realizací. Vymezuje teoretická východiska nutná pro tvorbu webových stránek a informačního systému, analyzuje ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Appl, Radek
  Cílem mé práce je sestavení podnikatelského plánu na rozšíření konkrétní malé společnosti v návaznosti na jeho aktuální stav, možný budoucí růst a další rozvoj. V první části mé práce se zaměřím na dostupné zlepšovací ...
 • Návrh změny organizační kultury v podniku poskytujícím služby 

  Holbová, Veronika
  Teoretická část mé diplomové práce bude pojednávat o organizační kultuře a efektivní práci zaměstnanců. Praktická část pak bude věnována doporučení jak zlepšit organizační kulturu a navrhnout zvýšení efektivity práce u ...
 • Návrh marketingové strategie družstva 

  Úradníková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií pro Brisk, výrobní družstvo. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace družstva. Na základě informací ...
 • Spokojenost a motivace zaměstnanců vybrané společnosti 

  Mikeš, Pavel
  Teoretická část práce pojednává o motivaci, jejím významu pro společnost a o celkové spokojenosti pracovníků. V praktické části je popsán současný stav ve společnosti za použití dotazníkového šetření. Následně se práce ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro výstavbu penzionu s prodejnou vín 

  Teturová, Darina
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu podnikatelského plánu založení malého penzionu s prodejnou vín v turistickém centru Velkých Bílovic. Cílem práce je na základě zpracování dostupných dat a provedených analýz ...

Zobrazit další