Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Příčiny vyhlášení insolvenčního řízení s následným úpadkem 

  Caklová, Karolína
  Diplomová práce se zabývá obdobím sklářské společnosti, která na sebe musela vyhlásit insolvenční řízení a následně se dostala do úpadku. Předmětem této diplomové práce je zjištění finanční situace společnosti před jejím ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku Zlatovánek, s. r. o. pomocí benchmarkingu 

  Cacková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti s ručením omezeným Zlatovánek. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce je popsáno téma benchmarking pomocí odborné literatury. Je zde ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. 

  Bradnová, Zita
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním hodnocením výkonnosti společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti od jejího vzniku v roce 2012 a provádí strategickou analýzu společnosti, včetně ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Pokorná, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu podnikových procesů, které řídí proces skladování a na následný návrh řešení nastalé situace, která je zaznamenána analýzou. Tato práce je zpracovávána ve středně velkém podniku, ...
 • Zvýšení výkonnosti strojírenského podniku prostřednictvím benchmarkingu ve Zlínském kraji 

  Zapletalová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a zvýšením výkonnosti prostřednictvím benchmarkingu ve vybraném strojírenském podniku ve Zlínském kraji. Teoretická východiska práce představují koncept benchmarkingu v kontextu zvyšování ...
 • Interní audit 

  Sedláčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá interním auditem procesu nákupu ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod. Cílem je zhodnotit stávající situaci a nabídnout doporučení přinášející přidanou hodnotu organizaci. Analýza ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Krausová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá světovou finanční krizí od roku 2007 až do současnosti a monetární politikou, kterou v této době prováděla České národní banka a Evropské národní banka. Analyzuje také chování dvou vybraných ...
 • Návrh a optimalizace automatického obchodního systému 

  Boček, František
  Cílem této práce je popsat přístupy k analýze finančních trhů a vybrané přístupy implementovat v rámci automatického obchodního systému v prostředí MetaQuote Language pro platformu Metatrader. Další částí této práce je ...
 • Návrh projektu vývoje mobilní aplikace 

  Kovář, Jakub
  Predmetem teto diplomova prace je navrh realizace zakazkoveho vyvoje mobilni aplikace na platforme Android a iOS vcetne webove administrace. Pro realizaci a rizeni tohoto projektu jsou vyuzivany metody projektoveho rizeni. ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Založení sportovního podniku 

  Nechuta, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti WelFit. Společnost bude poskytovat služby v odvětví hoteliérství, fitness a welness. Daný plán bude podložen analýzou vnějšího a oborového ...
 • Řízení informačních toků malé softwarové společnosti 

  Klimeš, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá řízením informačních toků společnosti menšího rozsahu s využitím nástrojů Business Intelligence a datového tržiště. V první části práce je popsáno vymezení problému práce s informacemi z ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Využití nástrojů projektového managementu pro reálný podnik 

  Nováková, Lucie
  Diplomová práce je orientovaná na oblast obalového průmyslu. Prostřednictvím aplikací metod projektového managementu je navrženo řešení šicí dílny pro společnost VMT Ecopack s.r.o. Úvodní část je zaměřena na popis základních ...
 • Kritické faktory implementace modulu APO do systému SAP ve vybrané výrobní společnosti 

  Vetýška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního systému kategorie ERP, konkrétně zavedení modulu APO pro SAP ve vybrané výrobní společnosti. Práce uvádí teoretické základy, které popisují ...
 • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

  Jablonka, Ján
  Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí analýzy časových řad 

  Travencová, Darina
  Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s. r. o. pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku potřebnou pro zpracování praktické části, finanční ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku v kontextu extenze značky 

  Vrána, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti firmy IMI Partner a.s.. Posílení spočívá v návrhu marketingové komunikace, která poslouží k extenzi značky Pierre Cardin. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Rozvoj obchodních aktivit pro ELEKTROSVIT SVATOBOŘICE, a. s. 

  Matvijenko, Artem
  Diplomová práce – Rozvoj obchodních aktivit společnosti ES – analyzuje současný stav vybraného podniku. Dále projednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na rozvoj obchodních činností. Z analýzy vnitřního ...

Zobrazit další