Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána 

  Zbořilová, Lucie
  Předmětem diplomové práce „Návrh marketingového mixu pro systém SMSbrána“ je definování jednotlivých nástrojů marketingového mixu se zaměřením na marketingovou komunikaci na internetu a jejich využití pro systém SMSbrána. ...
 • Návrh opatření pro posílení konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto Pvt. Ltd. v Indii 

  Mikolášek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem automobilového průmyslu v Indii se zaměřením na aktivity české společnosti Škoda Auto India Pvt. Ltd., jejich zhodnocení a navrhnutí možných změn k lepší konkurenceschopnosti společnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jaššáková, Tereza
  Diplomová práce se koncentruje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku, a to v rozmezí let 2006 až 2011, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se analýzou společnosti, jejími problémy a přináší ...
 • Marketingová komunikace elektronického obchodu 

  Sysalová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace elektronického obchodu. První část je zaměřena na teoretické poznatky z této oblasti. Obsahem další části práce je podrobná analýza marketingového komunikačního ...
 • Návrh změn v oblasti výzkumu a vývoje pro posílení konkurenceschopnosti firmy 

  Opletal, Zbyněk
  Předmětem této diplomové práce je návrh opatření, která povedou k reálnému zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ZETOR TRACTORS a.s., výrobce traktorů, motorů a komponentů značky Zetor. Na základě vnitřní a vnější analýzy ...
 • Posilování konkurenceschopnosti podniku 

  Jašíčková, Kristýna
  Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření, která povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti VBC CZECH,s.r.o poskytující telekomunikační služby. Nejprve je analyzována společnost a poté externí a interní ...
 • Návrh eliminace ztrát při výrobě feritových jader 

  Janec, Jiří
  Tématem diplomové práce je optimalizace výrobního procesu feritových jader ve společnosti Epcos, s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V první části práce jsou zpracovány teoretické poznatky ...
 • Výběr informačního systému 

  Chvátil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru informačního systému, respektive změn informačního systému v malém podniku. Na konkrétním příkladu popisuje návrh řešení podpory procesu péče o zákazníka prostřednictvím ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Langer, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o kreativitě, inovacích a organizační kultuře. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, jejich vzájemné vazby, prvky a bariéry. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Hostinová, Zuzana
  Diplomová práca má slúžiť ako podklad pre posilnenie marketingového mixu spoločnosti Molpir, ktorá sa stala európskym zástupcom korporácie MSI a pôsobí ako inovátor, distribútor a integrátor multimediálnych systémov FUNTORO ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kaňová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku. Prostřednictvím vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy představených v úvodu práce je v části praktické zhodnocena konkrétní společnost Fersto, s.r.o. Na ...
 • Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Bohovic, Samuel
  Táto záverečná práca sa sústredí na analýzu požiadavok na informačný systém použitý v logistickej firme. Ďalej analyzuje aktuálne dostupné technológie pre vývoj informačných systémov. A nakoniec navrhuje možný informačný ...
 • Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Kulda, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro řízení zásob v zemědělské společnosti. Výsledkem této práce je aplikace, která má za úkol zlepšit nedostatky společnosti právě v oblasti řízení ...
 • Implementace zvolené technologie pro správu sítě 

  Fábryová, Bianka
  Táto práca sa venuje tvorbe návrhu implementácie vybranej technológie pre management počítačovej siete v konkrétnej spoločnosti. Úvodná časť práce sa sústredí na zhrnutie teoretických východísk z danej oblasti. Ďalšia časť ...
 • Návrh řešení na odhalování podvodného chování uživatelů v digitální platformě 

  Písečný, Patrik
  Cílem této diplomové práce je analýza a návrh řešení v prostředí digitální platformy. Součástí práce bude návrh algoritmů na odhalování podvodného chování uživatelů v prostředí mobilní aplikace a návrh nových pohledů ve ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Bárta, Jan
  Diplomová práce se věnuje posouzením informačního systému a návrhu změn pro zlepšení současné situace Společnosti S, která se zabývá distribucí elektrické energie. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část je ...
 • Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Barla, Matej
  Diplomová práca sa venuje súčasnému stavu spoločnosti pôsobiacej v retail z pohľadu, procesného fungovania a používaných informačných technológií. Špecifikuje, v ktorých oblastiach má spoločnosť nedostatky z pohľadu ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Podzemný, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a implementací nového informačního systému na Střední Škole Odry. Cílem této práce je zanalyzovat aktuální stav školy a jejího systému a na základě těchto analýz a požadavků provést ...
 • Vytvorenie marketingovej stratégie Mediahost.sk na českom trhu 

  Kapičák, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na vývoj marketingovej stratégie firmy Mediahost.sk na slovenskom trhu. Analyzuje makro a mikro prostredie v IT priemysle, a to najmä so zameraním na webhosting. Aktuálna marketingová stratégia ...
 • Návrh efektivního řízení multikulturního týmu v mezinárodním podniku působícím v IT oblasti 

  Šimek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh na zlepšení týkající se efektivního řízení multikulturního týmu ve velké mezinárodní společnosti působící v oblasti informačních technologií. V práci jsou uvedeny základní teoretické ...

View more