Now showing items 24-43 of 202

 • Hodnocení bonity zákazníků podniku 

  Kočvarová, Soňa
  Diplomová práce analyzuje a hodnotí současný stav řízení pohledávek ve firmě Becker Acroma spol. s r.o. Obsahuje návrhy a opatření, vedoucí k zavedení systému hodnocení bonity zákazníků, který bude využit pro řízení ...
 • Hodnocení efektivnosti investice 

  Otřísalová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení investičních projektů, charakterizuje postup hodnocení projektů a metody používané při ...
 • Hodnocení finanční situace FEI Company a návrhy na její zlepšení 

  Úlehlová, Iva
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci FEI Company v letech 2003 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy okolí podniku. Obsahuje návrhy na zlepšení stávajícího stavu s přihlédnutím k oblasti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Lucie
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti xxx, a.s. v období roku 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Potyšová, Kateřina
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti XYZ, a.s. v období let 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jandáčková, Magda
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s v období 2004 - 2006. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercová, Zuzana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy TESCAN s. r. o. v období let 2001 - 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klusáčková, Veronika
  Smyslem diplomové práce je analyzovat problémy související s finanční situací společnosti a zpracovala jsem ji na základě dat získaných z výroční zprávy. Obsahuje návrh na zlepšení stávající situace, která při správné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jakšová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Romotop spol. s r.o. v období 2002 – 2005 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti společnosti Romotop ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ovesný, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku společnosti ELSEREMO, a.s. v období let 2001 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fotr, Martin
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. za období let 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jindřichová, Hana
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Pilkington Czech, s.r.o., prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Starý, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány některé metody finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Lucie
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním rozhodováním v podniku. Na základě vybraných metod je provedena finanční analýza společnosti a obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Friesová, Iva
  Smyslem této diplomové práce bylo posouzení finančního zdraví společnosti a určení slabých míst v systému finančního řízení s využitím strategické, slept a finanční analýzy. Obsahuje také návrhy na zlepšení stávající ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Provázek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány některé metody finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Illa, Petr
  Diplomová práce hodnotí situaci společnosti VCES a.s. z pohledu situační a finanční analýzy za období let 2003-2005. V závislosti na získaných poznatcích obou analýz jsou odhalena slabší místa v hospodaření podniku a podány ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Podešva, Michal
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku Zlínterm, s. r. o. v období let 2001 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje opatření a návrhy řešení stávající situace, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Křivánková, Romana
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Tesco stores, a. s., v období roku 2002 až 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...