Now showing items 119-138 of 202

 • Opravné položky k pohledávkám 

  Benešová, Eva
  Diplomová práce se zabývá pojetím daňově uznatelných a daňově neuznatelných opravných položek k pohledávkám v českém účetnictví. Dále posuzuje opravné položky k pohledávkám v konkrétní společnosti.
 • Optimalizace fyzické distribuce ve výrobní firmě 

  Reich, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu zásobování výrobní společnosti a následný návrh na snížení logistických nákladů zavedením vlastního systému just-in-time nebo outsourcingu.
 • Optimalizace portfolia drobného investora 

  Rechlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem portfolia cenných papírů drobného českého soukromého investora. Portfolio je sestaveno z akcií ze systému SPAD Burzy cenných papírů Praha s předpokládaným investičním horizontem čtyři ...
 • Optimalizace tvorby a čerpání rozpočtu vybrané firmy 

  Ticháček, Jiří
  Práce se zabývá rozpočetnictvím neziskových organizací v České republice. Teoretická část specifikuje jednotlivé druhy činností a doporučení při tvorbě a čerpání rozpočtů. Analytická část pak tyto poznatky aplikuje a dále ...
 • Optimalizace vedení účetnictví ve vybrané firmě 

  Smejkalová, Dana
  Diplomová práce se zaměřuje na možné osobní náklady a seznamuje s jejich účetní a daňovou problematikou. Analyzuje daňovou účinnost nákladů a zachycení v účetním systému. První část diplomové práce je zaměřena na ucelený ...
 • Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu 

  Ševčíková, Jitka
  Cílem diplomové práce „Optimalizace zásob prostřednictvím KANBANu“ je zavedení dalšího dodavatele do Kanban systému ve firmě Lexmark International s.r.o. První část diplomové práce se zabývá teoretickými poznatky z literatury ...
 • Organizace a optimalizace podnikových procesů 

  Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá teorií podnikových procesů a možnostmi jejich organizace a optimalizace. Podnikové procesy popisují toky dokumentu, financí, informací a úkolu od jednoho účastníka procesu k druhému. Jejich vhodné ...
 • Osobní půjčky - vymáhání pohledávek 

  Bažantová, Alena
  Název práce je Osobní půjčky - vymáhání pohledávek. Práce se zabývá analýzou účinnosti vymáhání pohledávek v ČSOB a úvěrového procesu a hledáním východisek založených zejména na zeefetivnění celého procesního modelu v ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření malé firmy 

  Střalková, Andrea
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského plánu. Obsahuje analýzu firmy a návrh podnikatelského plánu, jehož součástí jsou organizační, marketingový a finanční plán, které budou aplikovány ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj rodinné firmy 

  Zoubková, Eliška
  Diplomová práce analyzuje problémy, související s tvorbou podnikatelských plánů – zahrnujíce metodologií zpracování podnikatelského plánu, požadavky na strukturu a obsah, druhy podnikatelských plánů a jejich možné využití. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Plánská, Alexandra
  Předmětem diplomové práce je projekt „Turistické centrum SOLNICE", jehož obsah tvoří stavební obnova a rekonstrukce dvou historických budov umístěných v Městské památkové rezervaci Znojmo na rodinný penzion kategorie *** ...
 • Podnikatelský záměr 

  Malý, Milan
  Úkolem této diplomové práce bylo vypracovat návrh podnikatelského záměru na zajištění stability podniku TIPA F s. r. o.. V této práci jsou využity analýzy prostředí managementu a finanční analýza. Na základě těchto analýz ...
 • Podnikatelský záměr 

  Socha, Václav
  Diplomová práce uvádí základní poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru pro založení nové firmy. Vytyčuje oblast podnikání, zákaznický segment a druh výrobku, na který bude firma zaměřena. Představuje návrh ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Kliment, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti NTC s.r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh komplexního řešení, rozvoje a zlepšení postavení společnosti, který ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Mivaltová, Hana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy MVDr. Kinský a hodnotí finanční situaci firmy. Dále předkládá možnosti financování podnikatelského záměru. Na základě zjištěných údajů je firmě navržena nejvhodnější ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje obchodních aktivit firmy 

  Sedlák, Martin
  Diplomová práce se zabývá založením nové oděvní značky s cílem rozšíření a diverzifikace podnikatelských a obchodních aktivit podniku RKM brokers s.r.o., který se v současné době zabývá realitní a developerskou činností ...
 • Podnikatelský záměr založení penzionu 

  Prokopová, Jana
  Cílem této práce je setavení podnikatelského záměru pro založení horského penzionu, který bude nabízet kvalitní ubytování a přitom bude šetrný k životnímu prostředí tím, že bude získávat energii potřebnou ke svému provozu ...
 • Podpora firemních procesů s využitím IT 

  Beránek, Marek
  Diplomová práce se zabývá podporou firemních procesu IT v projekční kanceláři. Zavedení systému CRM umožňuje monitorovat a efektivně řídí vztahy se zákazníky. Tato podpora vede k optimalizaci firemních procesu.
 • Pojetí leasingu dle IAS/IFRS a českého účetnictví , daňové a právní aspekty 

  Chytilová, Gabriela
  Tato diplomová práce poukazuje na problematiku leasingu z hlediska účetnictví a daní. Z důvodu členství České republiky v Evropské unii je součástí práce i pojetí leasingu dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Pospíšilíková, Ľudmila
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy WAX, s.r.o., v období roků 2004 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...