Now showing items 21-40 of 202

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jindřichová, Hana
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Pilkington Czech, s.r.o., prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke ...
 • Zkvalitnění služby GSM Banking pro zákazníky T-Mobile. 

  Bolehovská, Zuzana
  Tato diplomová práce na téma Zkvalitnění služby GSM Banking pro zákazníky T-Mobile se zabývá podrobnou analýzou vybraného produktu, který společnost T-Mobile dlouhá léta zprostředkovává všem svým zákazníkům. Zhodnocení ...
 • Měření zákaznické spokojenosti a loajality 

  Kurtin, David
  Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které mají vliv na oblast spokojenosti zákazníků společnosti RM Servis, autorizovaného prodejce vozů Peugeot. Cílem práce bylo sestavit prakticky použitelný systém měření ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jandáčková, Magda
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s v období 2004 - 2006. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...
 • Využití IT pro optimalizaci platebního styku 

  Kost, Tomáš
  Tato diplomová práce analyzuje problémy související s platebním stykem, především bezhotovostních platebních příkazů, výpisů z účtů a propojením s firemním informačním systémem. Obsahuje takové návrhy optimalizace, které ...
 • Zavádění vnitropodnikového účetnictví do podmínek vybrané firmy 

  Večeřa, Michal
  Cílem této práce je nalézt optimální řešení systému vnitropodnikového účetnictví v dané firmě na základě teoretických poznatků a analýzy stávajícího stavu. Zvláštní pozornost je věnována problematice rozvrhování nepřímých ...
 • Stanovení tržní hodnoty podniku 

  Adamec, Karel
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast oceňování podniku, konkrétně na tržní ocenění v podmínkách České republiky. Praktická část této práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty společnosti Lignis s.r.o.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Pelámek, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti KLIKA - BP, s.r.o. v období let 2003 – 2006 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Efektivní správa firemních vozidel 

  Šudák, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou správy osobních, užitkových a nákladních automobilů ve vlastnictví firem. Jejím účelem je, u vybraných podnikatelských subjektů, ale i z obecného hlediska, odhalit možné chyby v ...
 • Marketingové řízení bezpečnostní agentury 

  Unger, Zdeněk
  Moje diplomová práce analyzuje současnou situaci v oblasti marketingového řízení ve firmě poskytující převážně služby. Na základě provedených analýz v závěru práce nabízím náměty, které vedou ke zlepšení vedení firmy a tím ...
 • Podnikatelský záměr 

  Socha, Václav
  Diplomová práce uvádí základní poznatky potřebné pro zpracování podnikatelského záměru pro založení nové firmy. Vytyčuje oblast podnikání, zákaznický segment a druh výrobku, na který bude firma zaměřena. Představuje návrh ...
 • Zavedení nového výrobku na trh 

  Čermák, Jan
  Diplomová práce se zabývá uvedením nového výrobku na český trh. Zpočátku analyzuje současný stav trhu, konkurenčních výrobků a prostředí zavádějící firmy. Z provedených analýz a poznatků z literatury navrhuje vlastní řešení ...
 • Návrh metodiky nákupu ve výrobní firmě 

  Graclíková, Milena
  Tato diplomová práce se zabývá procesem výběru a hodnocení dodavatelů nakupovaných vstupů pro výrobu. Výběr dodavatele ve výrobním podniku je velmi důležitým prvotním krokem. Účelem mé diplomové práce je návrh kvalitnějšího ...
 • Využití evropského sociálního fondu pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců firmy BDS spol. s r.o. 

  Jaško, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá spracovaním projektovej dokumentácie žiadosti o financovanie projektu vzdelávania zamestnancov spoločnosti BDS spol. s r. o. zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Európskeho ...
 • Návrh zdokonalení marketingové komunikace firmy 

  Kadaňková, Romana
  Tématem předkládané diplomové práce je marketingová komunikace. Hlavním záměrem práce je ukázat teoretické principy na konkrétním případě obchodních firmy. Půjde především o snahu seznámit se s dosavadními marketingovými ...
 • Aspekty účetního auditu v EU a ČR a jejich dopady na firmy 

  Martinů, Petr
  Diplomová práce shrnuje hlavní principy provádění účetního auditu v České republice v kontextu Evropské unie. Vysvětluje postavení a roli auditorů ve společnosti, obecné požadavky na účetní audit, jak jsou kontrolovány a ...
 • Návrh development centra jako účinného nástroje personálního řízení podniku 

  Mucalová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá návrhem development centra pro firmu TRANSPED-SOC, spol. s r.o. s pobočkami v několika místech České republiky se zaměřením na pozici disponenta. V práci je popsán systém vzdělávání ve firmě ...
 • Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces 

  Zwesperová, Žaneta
  Předmětem této diplomové práce "Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces" je analýza systému řízení zásob v návaznosti na informační systém ve vybrané firmě. První část diplomové práce je zaměřena na popis současného ...
 • Controllingový systém podniku 

  Dosedělová, Iva
  Diplomová práce analyzuje problémy controllingového systému ve společnosti zabývající se poskytováním služeb v oblasti autodopravy a obchodní činností. Obsahuje návrhy řešení, jejichž aplikací dojde ke zkvalitnění a ...
 • Návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů 

  Kubica, Ondřej
  Diplomová práce na téma „návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů“ je rozdělena na dvě části. V první části je popsána teorie statistického řízení procesů s důrazem na analýzu způsobilosti ...