Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení finanční situace FEI Company a návrhy na její zlepšení 

  Úlehlová, Iva
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci FEI Company v letech 2003 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy okolí podniku. Obsahuje návrhy na zlepšení stávajícího stavu s přihlédnutím k oblasti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jandáčková, Magda
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy Tiskárny Havlíčkův Brod a.s v období 2004 - 2006. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klusáčková, Veronika
  Smyslem diplomové práce je analyzovat problémy související s finanční situací společnosti a zpracovala jsem ji na základě dat získaných z výroční zprávy. Obsahuje návrh na zlepšení stávající situace, která při správné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Lucie
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním rozhodováním v podniku. Na základě vybraných metod je provedena finanční analýza společnosti a obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Friesová, Iva
  Smyslem této diplomové práce bylo posouzení finančního zdraví společnosti a určení slabých míst v systému finančního řízení s využitím strategické, slept a finanční analýzy. Obsahuje také návrhy na zlepšení stávající ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Illa, Petr
  Diplomová práce hodnotí situaci společnosti VCES a.s. z pohledu situační a finanční analýzy za období let 2003-2005. V závislosti na získaných poznatcích obou analýz jsou odhalena slabší místa v hospodaření podniku a podány ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Mivaltová, Hana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy MVDr. Kinský a hodnotí finanční situaci firmy. Dále předkládá možnosti financování podnikatelského záměru. Na základě zjištěných údajů je firmě navržena nejvhodnější ...
 • Posouzení výhodnosti financování investice ve společnosti 

  Cvrčková, Lenka
  Diplomová práce posuzuje dlouhodobé zdroje financování investice včetně jejich výhod a nevýhod. Obsahuje návrh optimálního zdroje financování na nákup vybavení pro společnost SAVARY, s. r. o. a dobu návratnosti výdajů na ...