Collections in this community

Recent Submissions

 • Domov 60+ 

  Oravcová, Martina
  Domov by malo byť miesto kde bývam, kde sa cítim v bezpečí, kde mám súkromie, kde sa vždy môžem a vraciam rád. Je mi útočiskom, z ktorého denne vyrážam do sveta. Doma nájdem pohodlie, teplo, lásku, úctu, pochopenie... Mať ...
 • Bydlení pro bráchu 

  Kropšová, Zuzana
  Mám bráchu s mentálním postižením. Pomalu nastává čas, kdy tzv. vylétne z hnízda. Přestěhuje se od mámy. Otázka ale je, kam se přestěhuje. A co bude celé dny dělat? Kde bude moct pracovat? Bude moct žít život jako většina ...
 • Funkce sleduje formu 

  Munková, Karolína
  Práce se zabývá asociativním myšlením a jeho vztahem k navrhovaní formy. Postup tvorby je v kontrastu k současným „konceptuálním postupům“ založen na způsobech práce „ad hoc“, kdy se designér/inženýr stává kutilem/bricoleurem. ...
 • KYJOV – PŘESTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU 

  Daňová, Veronika
  Témou mojej diplomovej práce je urbanistická a architektonická štúdia prestavby bloku poblíž Masarykovho námestia v Kyjove. Blok sa nachádza medzi hlavným námestím a autobusovým nádražím. V súčastnosti sú niektoré časti ...
 • Talianske Lidi di Comacchio – vzostup a pád 

  Remišová, Lenka
  Borovicové lesy, jazerá, mokrade s velkým množstvom jedinečných druhov vtáctva vytvárajú prostredie výnimočné svojou diverzitou. Tiež okolie parcely je pokojné a pripomína viac "mesto/obec uprostred lesa". Je takzvanou ...
 • Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín 

  Panáčková, Miroslava
  Táto diplomová práca je zameraná na urbanistické riešenie vybraného územia v obci Strachotín a architektonický návrh objektu zasadeného v danej lokalite. Cieľom návrhu je prepojiť objekt s ohľadom na okolitú krajinu a ...
 • Prázdné urbánní monumenty – aktivace zhlaví Pražského viaduktu v Brně urbanisticko-architektonická studie 

  Fučíková, Jarmila
  Práce má v první řadě poukázat na možnosti aktivace nefungujícího post-industriálního území. Cílem je odstranit neprůchozí „klín“ do centra a doplnit do lokality chybějící městské aktivity. Za tímto účelem v diplomové práci ...
 • REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, VYSOČANECH 

  Zatloukalová, Denisa
  Praha má velké množství lokalit, které ztratily svou průmyslovou slávu či dopravní význam. Dnes tyto oblasti zůstávají nevyužité a stávají se zanedbanými jizvami na tváři města. Takových území je nyní v Praze 1466 hektarů ...
 • BROWNFIELDS - NOVÝ OBYTNÝ SOUBOR V HISTORICKÉM CENTRU BUČOVIC 

  Doláková, Pavlína
  Cílem urbanisticko-architektonické studie je návrh obytného souboru, který bude koncipován pro bydlení v rodinných a bytových domech. Jakožto území na rozhraní mezi železniční tratí a historickou zástavbou, kterou tvoří ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY ČKD V PRAZE , VYSOČANECH 

  Formánek, Jakub
  Praha a další města v České republice v současné době bojují s bytovou krizí, která způsobuje růst cen bydlení. Pro mnohé se stává bydlení nedosažitelným cílem. Nižší cenu nabízí projekty na předměstí, které však zvyšují ...
 • REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH 

  Černeyová, Natália
  Témou diplomovej práce je návrh na revitalizáciu bývalého priemyselného územia v Prahe, Vysočanoch. Štvrť, ktorá sa v minulosti nachádzala na okraji Prahy v blízkosti železnice je v súčasnosti z veľkej časti bez využitia ...
 • KONVERZE SLÉVÁRNY V ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, Vysočanech 

  Kuric, Alexander
  DIplomová práce se zabývá konverzí objektu slévárny v areálu bývalé ČKD Vysočany na společenské a obchodní centrum. Prioritou návrhu je zachování klíčových hodnot industriálního dědictví a jejich prezentace širší veřejnosti. ...
 • ZÁSTAVBA BROWNFIELDS V CENTRU MĚSTA ŠLAPANICE 

  Ugwitz, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření reprezentativního celku v centru Šlapanic, který je harmonicky propojen s okolím a s oblastí bývalého cukrovaru. Součástí práce byla obnova a urbanistická koncepce nově vzniklého ...
 • TROPICKÝ PAVILON PRO BRNĚNSKOU ZOO 

  Kolibačová, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá návrhem architektonické studie pavilonu Karibik v Zoo Brno. Objekt bude umístěn v prostoru Mniší hory na místě dnešního dožívajícího skleníkového pavilonu z šedesátých let. Navrhla jsem komplexní ...
 • ZÁSTAVBA BROWNFIELDS V HISTORICKÉ CENTRÁLNÍ ZÓNĚ MĚSTA BUČOVICE 

  Soviš, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá urbanisticko-architektonickou studií nové obytné lokality na místě bývalého areálu umělecko-průmyslových závodů v Bučovicích. Jedná se o brownfields v blízkosti bučovického zámku v historické ...
 • Bučovice - obytná lokalita Za zámkem 

  Měřínský, Michal
  Náplní diplomové práce je studie nového využití brownfieldu, který vznikl zánikem nábytkářského podniku UP Závody v Bučovicích. Předmětem studie je urbanistický návrh nové obytné lokality, s dalšími, zadáním požadovanými ...
 • NOVÝ POLYFUNKČNÍ PAVILON PRO ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 

  Tučková, Markéta
  Diplomová práce předkládá návrh revitalizace a oživení brownfieldové oblasti Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem vložením objektu polyfunkčního pavilonu. Nový objekt zajistí zahradě platformu pro vzdělávání a ...
 • TROPICKÝ PAVILON PRO BRNĚNSKOU ZOO 

  Bílková, Eliška
  pavilon pro brnenskou zoo
 • Revitalizace zámku v Uherčicích 

  Křídová, Nikola
  Diplomový projekt se zabývá zpracováním architektonické studie a funkčním využitím areálu zámku v Uherčicích s ohledem na jeho charakter, umístění v krajině a v obci, památkovou ochranu a požadavky vložených funkcí, ale i ...

View more