Collections in this community

Recent Submissions

 • Self Home 

  Lučanová, Rebeka
  Dom je zhmotnením a odrazom sociálnych potrieb a vzťahov ľudí, ktorí v ňom žijú. V minulosti boli domy jednoduchšie vo svojej utilitárnosti a jednoznačnosti - vznikali na základe vyrovnanosti potrieb ich obyvateľov. Ústredným ...
 • Platformový Urbanismus – Digitální platformy a jejich role ve městě 

  Indruch, Ondřej
  Teoretická diplomová práce navazuje na předdiplomní práci zkoumající problematiku „Platform urbanism“ za použití metody studia literatury. Počínaje fyzickými platformami, jejich propojením s digitálními platformami a ...
 • Radauti Municipal (Co)housing 

  Grosu, Gabriel Andrei
  Since the beginning of the Ukrainian invasion, the booming demand for accommodation within proximity to the border turned into a delicate housing crisis. This project investigates the current housing condition made available ...
 • Mezi uměním a divákem. Expozice. Projekce. Inter-akce. 

  Bureš, Jan
  Práce se zabývá koncepčním návrhem prostoru pro Společnost Svobodných Umění na území města Brna v návaznosti na instituci Domu Umění města Brna. Zastřešujícím motivem Společnosti Svobodných Umění se stává Festival Společnosti ...
 • Modernita a holocaust 

  Harlenderová, Eva
  Diplomová práce navazuje na poznatky získané v rámci zpracování předdiplomové práce v předešlém semestru. Hlavními výstupními body k vytvoření předdiplomové práce byla kniha Modernita a holokaust od polského sociologa ...
 • Naturkulturstadt Brno Židenice – Centrum lokální komunity, reflexe tradice a autonomie 

  Vaculíková, Klára
  Práce se zabývá obnovou kulturní krajiny, pozastavením její degradace a prací s fragmenty původní vesnické zástavby v novém kontextu, který jim dala významná urbánní změna. Dvě silné polarity - městské centrum a biocentrum ...
 • Platformový Urbanismus – Digitální platformy a jejich role ve městě 

  Indruch, Ondřej
  Teoretická diplomová práce navazuje na předdiplomní práci zkoumající problematiku „Platform urbanism“ za použití metody studia literatury. Počínaje fyzickými platformami, jejich propojením s digitálními platformami a ...
 • The Care Community 

  Nasrollahzadeh Saravi, Yasaman
  The aging population along with the growing demographic of urban settlements is one of the main challenges cities face, all over the world. As the elderly population is expected to increase significantly in the years to ...
 • Neighborhood 

  Bartoš, Roman
  Lidé odedávna upravovali a přetvářeli svoje okolí v nekonečném honu za pohodlím, bezpečím a přežitím. Lidstvo rostlo, vyvíjelo se, dospívalo i umíralo vždy společně. Životní prostředí přímo reflektovalo potřeby své komunity. ...
 • Jihlavské historické domy 

  Valová, Veronika
  Diplomová práce je výstup víceletého průzkumu Jihlavských historických domů v majetku města Jihlava, které spadají do městské památkové rezervace. Práce a průzkumy vznikaly ve spolupráci s městem Jihlava a v rámci projektu ...
 • Koniec doby uhoľnej – regenerácia krajiny Karvinska po ukončení ťažby čierneho uhlia a budúcnosť lokality Karviná-Doly 

  Šutvajová, Zuzana
  Éra ťažby neobnoviteľných zdrojov v Karvinsku sa pomaly končí. Uhlie, ktoré dávalo územiu charakteristický ráz a život sa postupne stáva jednou z etáp histórie. Problematika obnovy územia po ukončení ťažby v uhoľných baniach ...
 • Umělá inteligence (AI ) v architektuře 

  Rubáč, František
  Práce se primárně zabývá tématem AI a jejího využití v architektuře. V práci se zprvu zabývám AI v širším měřítku, poté uvedu jednotlivé možnosti využití AI v architektuře. Popisuji teoretické využití AI a tento popis ...
 • Vodní svět - lázně Krnov 

  Janák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nových městských lázní pro město Krnov. Toto téma vychází z architektonické soutěže a bylo vybráno na základě předchozích zkušeností s obdobnými projekty v bakalářském studiu. Nejdůležitějším ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Cimrová, Zuzana
  V diplomové práci navrhuji novou budovu pro Vědeckou knihovnu v Olomouci. Tato knihovna je velikostí fondu třetí největší knihovnou svého druhu v České republice, nicméně plochou na čtenáře patří mezi ty nejmenší a provoz ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Bezborodko, Anastasiia
  Diplomová práce se zabývá návrhem studentského centra univerzity Palackého ve městě Olomouc. A taky řešením problému distribuce jednotlivých součástek univerzity po celém městě. Součástí návrhu je taky hledání optimálního ...
 • OD VÝCHODU NA ZÁPAD: VZTAHY, KOLIZE A ODCHYLKY ČESKÉ A JAPONSKÉ KULTURY 

  Vaculík, David
  Diplomová práce navazuje na předdiplomní výzkum zabývající se studiem vybrané literatury o japonské tradiční a moderní architektuře a zahradách, archivním výzkumem dochovaných staveb 20. století v Čechách ovlivněných ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Procházková, Klára
  Diplomová práce řeší zahuštění zastavění. Zástavbou však lze nejen zahušťovat město, ale také vesnice a krajinu, které se mi staly východisky. Pro svou práci jsem zvolila obec Skrbeň spolu s jejím katastrálním územím, ...
 • PO TĚŽBĚ. Atlas problémů ostravsko-karvinské uhelné pánve a alternativní možnosti jejího osídlení 

  Vicanová, Nela
  Práce se zabývá výzkumem krajiny spojené s těžbou černého uhlí na území Karvinska. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve, která utrpěla antropogenní devastaci způsobenou těžbou suroviny, se potýká s problémy souvisejícími ...
 • Architektonická kresba jako východisko rekonstrukce projekčního záměru z doby kolem roku 1700: jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci 

  Martinelli, Dominik
  Diplomová práca obsahuje metodiku rekonštrukcie barokového kostola z prelomu 17 a 18 storočia. Z pôvodného zámeru sa zachoval neoznačený pôdorys. Na tomto základe sa procesom aplikovania vedomostí, odbornej literatúry, ...
 • Pražská filharmonie 

  Vrtílek, Osvald
  Diplomová práce na téma Pražská filharmonie je založena na návrhu nových koncertních sálů pro vážnou hudbu, ale i ostatní žánry s doplňujícími funkcemi v jednom objektu. Místo návrhu se nachází v pražských Holešovicích na ...

View more