Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace zámku Veľké Leváre 

    Bačiková, Lenka
    Cieľom práce bolo vytvorenie štúdie revitalizácie a obnovy kaštieľa a parku vo Veľkých Levároch. Pri návrhu bolo nutné prehodnotiť kultúrno-historické hodnoty kaštieľa, stavebno-technický stav, požiadavky potenciálneho ...