Now showing items 1-1 of 1

  • Bělehrad - Dunaj - Sáva 

    Nováková, Michaela
    Diplomová práce_ Bělehrad_ Dunaj_ Sáva Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala město, kterým návštěvník na první pohled nikterak uchvácený není, musí se prodrat vrstvami nánosů, které stojí v cestě do proniknutí ...