Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna v Přerově 

    Balcárková, Alena
    Hlavním úkolem diplomové práce bylo navrhnout novou městskou knihovnu pro město Přerov. Bylo nutné nejprve určit nejvhodnější lokalitu. Pro návrh knihovny byla zvolena lokalita u Evangelického kostela na ulici Velké Novosady. ...