Now showing items 1-1 of 1

  • VICEGENERACNI SOUZITI aneb MAME SE JAK NA ZAMKU 

    Habancová, Anežka
    Dříve žila převážná část obyvatel na venkově. Žily tam celé rodiny spolu ve společném domě na společném pozemku. mladí pomáhali starším a staří svým potomkům, s domácností, s dětmi, s hospodářstvím. S nástupem industrializace ...