Now showing items 1-1 of 1

  • Re-interpretace vzdělávacího prostředí 

    Hamrník, Ondřej
    Transformace v systému veřejného vzdělávání probíhá v současné době po celém vyspělém světě, všichni si jsou vědomí toho že pouze klasický způsob jakým je vedena výuka už nám do buducna stačit nebude. Namísto návrhu stavby ...