Now showing items 1-2 of 2

  • Já a "Sokol" 

    Kobyliaková, Tatiana
    Diplomová práca sa venuje návrhu športového centra a jeho začlenenia do urbanistickej štruktúry mesta. V rámci predošlých analýz sa podrobne skúmala sokolská architektúra a jej typológia. Jedným z cieľov diplomovej práce ...
  • Já a "Sokol" 

    Zatloukal, David
    Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem sportovně kulturní stavby a jejím začleněním do struktury unikátního modernistického urbanismu města Zlín. Snaží se odpovědět na otázku, do jaké míry vedle sebe může fungovat ...