Now showing items 1-1 of 1

  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Lachman, Pavel
    Při hledání genia loci - ducha místa lze využít principů fenomenologie aplikovaných na krajinu, architekturu. Tímto přístupem jsme schopni popsat i abstraktní jevy a procesy v krajině. Hledáme charakter míst, místa utváří ...