Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

    Langnerová, Karolina
    Tato práce se snaží prověřit možnou výstavbu mateřské školy ve velmi stísněných podmínkách vnitrobloku tak, aby byly dětem umožněny důstojné první kroky ve vzdělávacích zařízeních a zároveň byly ekonomicky využity pozemky ...