Now showing items 1-1 of 1

  • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

    Leidorfová, Lenka
    Zadáním bylo zrekonstruovat objekt Esslerovy přádelny do podoby vysoké škola architektury pro 100 studentů, magisterského programu a přetvořit celý areál přádelny k účelům této vysoké školy. Jedinečnost místa, stavby, ...